Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Àrea Objecte Estat
 Can Balaguer  Petició d'ofertes per al servei de coordinació i supervisió de les actuacions en matèria de conservació i restauració de Can Balaguer.  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. 2222-F22 Contracte de subministrament de 40 accessoris PTT de comunicació per al personal del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Cultura  Exp. 9.9 Contractació servei de gestió de les xarxer socials del Departament de Cultura  Anunci 
 Igualtat  Realització d'un estudi especialitzat sobre la prostitució deslocalitzada a Palma  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  SUBMINISTRAMENT PUNTS ELECTRICITAT PER A LA RECÀRREGA VEHICLES ELECTRICS SON REUS, ESMENA ERRADA MATERIAL  Anunci 
 Urbanisme   Subministrament estació meteorològica industrial  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2022 00008 Subministrament i instal·lació de 16 mòduls de prestatgeria per a l'arxiu del Tanatori II - Bon Sosec (CM 2022 00008)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de pressupost de muntatge i desmuntatge Javier Peñafiel (obres no audiovisuals)  Anunci 
 Igualtat  SOL·LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE PPW  Anunci 
 Igualtat  SOL·LICITUD D'OFERTES DE 6 CABINES SANITÀRIES (QUATRE SIMPLES I DUES ADAPTADES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA)  Anunci 
 Igualtat  SOL.LICITUD D'OFERTES D'UNA AMBULÀNCIA SUPORT VITAL AVANÇAT AMB METGE  Anunci 
 Igualtat  SOL·LICITUD D'OFERTES DE 6 CABINES SANITÀRIES (QUATRE SIMPLES I DUES ADAPTADES PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA) PPW  Anunci 
 Bombers de Palma  Exp. 3333-F22 Contracte de subministrament d'ampolles tèrmiques per al personal del Cos de Bombers  Anunci 
 Sanitat i Consum  Contracte menor per al subministrament de llapis ecològics per a les activitats de consum responsable de l'oficina municipal d'informació al consum  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Contracte menor per a la realització d'activitats educatives a diferents centres educatius  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2022 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 22/2022).  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de disseny, assessorament i suport Revetla, d'altres concerts i del cicle de microespectacles anomenat «Zona Restringida», amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2023  Anunci 
 Fundació Palma Espai d'Art  Sol·licitud d'ofertes per al muntatge i desmuntatge audiovisual de l'exposició de Javier Peñafiel  Anunci 
 Joventut  Contractació menor per al subministrament d'un escenari modular desmuntable  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Obres de recollida i aprofitament de les aigües pluvials a, NAU 3 del Centre Sanitari de Protecció Animal  Anunci 

Pàgina 2 de 80,  1600 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010