Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Urbanisme   Exp. CM SERV GP 16/19 Contractació menor de servei disseny gràfic de l'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Subministrament d'equips per millorar l'alarma de detecció d'intrusió i CCTV del Casal  Anunci 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria per la sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2019-001 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2019 Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Contracte menor d'assistència tècnica per realitzar projecte, direcció d'obres, estudi de seguretat i coordinació de seguretat i salut del reforç d'estructura i reforma de l'arxiu de la gerència d'urbanisme  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a les obres d'il·luminació ornamental del pati i la façana de Can Balaguer  Anunci 
 Educació  Exp. 19050 Sol·licitud d'ofertes per adjudicar el contracte menor per al Manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2019 Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).  En fase de valoració 
 Benestar Social  Anunci per a la presentació d'ofertes del contracte menor per actualitzar informació en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera i els seus habitatges  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00033 Honoraris tècnics per a la redacció projecte i estudi de seguretat i salut per a les obres de reordenació del sector II fase II del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00033)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00036 Subministrament de caixes de restes de fusta per als serveis d'inhumacions, exhumacions i incineracions de l'EFM (CM 2019 00036)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00045 Gestió de correspondència-gestió de mailing (CM 2019 00045)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 36/2019 Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un equip de so  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 37/2019 Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2019 Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament i col·locació de rampes al Castell de Bellver  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor del subministrament d'un escenari modular desmuntable  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 55,  1098 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010