Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Igualtat  Impressió de dues banderes feministes i un crespó negre (Desert)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Sol·licitud d'ofertes dramatúrgia de Pere i el llop Febrer 2020  Anunci 
 Ecologia  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament del mobiliari de quiròfan i sala de post cirugia al centre sanitari municipal de protecció animal de l'ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació d'ofertes per l'entapissat de cadires clàssiques de fusta  Anunci 
 Cultura  Subministrament de focus ERCO per al Departament de Cultura/Espais d'Art  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 1476/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 1476/2019  Anunci 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes del contracte menor per a la reforma de la Ciberaula Polígon de Llevant a la sala multiús de l'edifici de Can Ribes (CARRER ANIMES, 2)  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. AD 18 007 Anunci per a la licitació del contracte del servei de visites guiades per a la fundació turisme palma 365  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2019 Redacció projecte, direcció obra, coordinació de seguretat i salut destinats a la urbanització i dotació de serveis carrer So Na Dolça perimetral poliesportiu Verge de Lluc (CM 17/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2019 Adaptació de l'enllumenat del pavelló municipal Joan Seguí a focus led (CM 22/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2019 Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'un camp de futbol 8 a Son Fuster (CM 23/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament per la compra de pantalles el seu torn per a l'oficina d'atenció a la ciutadania de Son Ferriol  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 19 030 Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor alemany  Anunci 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 10/2019 Contractació menor del servei de publicació en diferents mitjans de comunicació de premsa escrita d'anuncis de caracter oficial i derivats d'expedients administratius de l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2019 Direcció d'Obra de l'obra civil per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 26/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2019 Subministrament d'un netejafons automàtic per a les piscines del poliesportiu Germans Escalas (CM 16/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per a la contractació d'un diagnóstic participatiu que permeti coneixer la situació dels entorns del barri de son gotleu en relació a l' accessibilitat cognitiva  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'agenda jove per als mesos de juliol a setembre de 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs de impremta i distribució de l'agenda jove per als mesos de juliol a setembre de 2019  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 49,  979 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010