Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de vestuari  Anunci 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2019 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de risc laborals, i vigilància de la salut (CM 40/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere 2020  Anunci 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 41/2019 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2019 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2020  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 2791/2019 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 2791/2019  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2019 Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Disseny de material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CM SERV GP 16/19 Contractació menor de servei disseny gràfic de l'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat  Anunci 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria per la sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Igualtat  Impressió material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Cultura  Subministrament d'equips per millorar l'alarma de detecció d'intrusió i CCTV del Casal  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2019 Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a les obres d'il·luminació ornamental del pati i la façana de Can Balaguer  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2019-001 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS  En fase de valoració 
 Educació  Exp. 19050 Sol·licitud d'ofertes per adjudicar el contracte menor per al Manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca  Anunci 

Pàgina 2 de 54,  1069 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010