Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Igualtat  Elaboració i impartició i dels tallers de sensibilització i prevenció sobre diversitat afectivo sexual i de gènere (2n semestre 2019)  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de so i llum per a cubrir el festival de cançons de la Mediterrànea  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud ofertes subministrament equipament sistema seguretat passiva  Anunci 
 Ecologia  Sol·licitud ofertes subministrament d'una passarel·la enrotllable de fusta  Anunci 
 Educació  Contracte menor per a l'edició, disseny, maquetació i impressió de materials (cursets d'adults)  Anunci 
 Mobilitat   Exp. 19IP0711 Obres d'execució d'un carril bici al tram municipal del vial de Son Llàtzer  Anunci 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per arrendament d'un bé immoble zona Son Gotleu i Can Capes  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2019 Direcció d'Obra de l'obra civil per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 19/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2019 Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2019 Adaptació de l'enllumenat del pavelló municipal Joan Seguí a focus led (CM 22/2019).  En fase de valoració 
 Joventut  Sol·licitud ofertes equips de so i llum  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2019 Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'una pista 3x3 al CF Miquel Nadal (CM 24/2019).  En fase de valoració 
 Sanitat i Consum  Servei de lloguer de cabines sanitàries per al Mercat de Son Fuster Vell  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2019 Subministrament de pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 15/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes d'una ambulància suport vital avançat amb metge  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Petició d'ofertes de 6 cabines sanitàries  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de fulletons i cartells del Servei d'Atenció Integral a la Violència de Gènere  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió dels díptics del protocol d'actuació en cas d'agressió sexista i sexual No i Punt!  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes per a la contractació de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del Poblat de Son Riera  Anunci 

Pàgina 2 de 48,  951 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010