Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Petició d'ofertes per a la producció d'elements de senyalització per al pati i façana de Can Balaguer  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0324-E19 Subministrament de 16.000 cartutxos de calibre 9 mil·límetres Parabellum  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci desistiment d'anterior procediment de contractació i obertura d'un nou període d'ofertes per a la contractació menor de demolició de construccions i infraestructures del poblat de son riera  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2019 Subministrament de pellet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 25/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament de valor estimat inferior a 3.000€ (IVA excl.)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2019 Subministrament i instal·lació de passamans a les quatre escales de les grades de Son Hugo (CM 18/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2019 Subministrament de 25.000 Targetes de PVC amb xip de proximitat Mifare Ultralight impreses a 4+4 tintes, transport inclòs fins a les oficines de l'IME a Palma de Mallorca (CM 21/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2019 Direcció d'Obra de l'obra de instal·lacions per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 20/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Elaboració i impartició i dels tallers de sensibilització i prevenció sobre diversitat afectivo sexual i de gènere (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Elaboració i impartició dels tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de so i llum per a cubrir el festival de cançons de la Mediterrànea  Anunci 
 Ecologia  Sol·licitud ofertes subministrament d'una passarel·la enrotllable de fusta  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud ofertes subministrament equipament sistema seguretat passiva  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Contracte menor per a l'edició, disseny, maquetació i impressió de materials (cursets d'adults)  Anunci 
 Mobilitat   Exp. 19IP0711 Obres d'execució d'un carril bici al tram municipal del vial de Son Llàtzer  Anunci 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per arrendament d'un bé immoble zona Son Gotleu i Can Capes  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2019 Direcció d'Obra de l'obra civil per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 19/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2019 Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 49,  979 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010