Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Policia Local  Exp. 0136-E21 Sol·licitud d'ofertes pera al subministrament de condecoracions  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei d'assessorament artístic i suport a la producció tècnica de l'Encesa dels llums de Nadal 2021  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Convocatòria contracte menor serveis activitats d'educació ambiental  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatoria disseny i reproducció guardó Premis ROSA BUENO  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei d'assessorrament artístic i tècnc amb motiu de la programació de la Revetla i altres concerts de festes de Sant Sebastià 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2021 Servei de manteniment i control dels desfibril.ladors i equips d'oxigenoteràpia (CM 02/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei d'assistència tècnica, servei so i llum, Sant Sebastià 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un SERVEI DE CINEMA A L'AIRE LLIURE, inclòs a la programació de les Festes d'estiu de 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2021-003 Contracte menor per proveir d'un ESTUDI GEOTÈCNIC al projecte de MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ESPAIS LLIURES PUBLICS DE BULEVARD C/ JOAN DAMETO I SÍNIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA 2021-002 SOLICITUD D'OFERTES SUBMINISTRAMENT FERRO I ACER  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0232-E20 Subministrament de Material sanitari - Mascaretes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0299-E20 Subministrament de Material sanitari - Guants  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0298-E20 Subministrament de Material sanitari - Guants  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0301-E20 Subministrament de Material sanitari - Mascaretes  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 163/2021 Contracte menor per a la redacció del projecte d'obres, direcció d'obres i coordinació en matèria de seguretat i salut de les obres d'adequació de l'espai de l'escola d'infants escola nova  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0231-E20 Subministrament de Material sanitari - Mascaretes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2021-002 ESTUDI GEOTÈCNIC REFERIT A DIFERENTS ESPAIS PÚBLICS DEL BARRI DE SON DAMETO  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Exp. CMSERV GP05/21 Contractació d'un servei d'impressió de diferents elements comunicatius en paper, en diferents formats.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT 02-2021 Contracte menor de subministrament de cartutxos fumígens  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0045-E21 Contracte menor del Servei de migració i formació on-line EUROCOP  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 68,  1344 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010