Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Igualtat  Impressió de mocadors, bosses de tela i roll- up pel Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per al servei d'aparellador o arquitecte tècnic corresponents a al projecte de restauració de la Sala Medieval de Can Balaguer i la seva execució  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació per a l'aixecament de plànols de l'antiga presó de Palma dels edificis dins del perímetre del fossat  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de subministrament i col·locació de rampes de fusta a les sales de la planta Noble del castell de Bellver  Anunci 
 Cultura  Condicions contractació per a la impressió del catàleg del fons de la Col·lecció Domènech-Vázquez dipositat a Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2019 Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).  En fase de valoració 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a l'adquisició de mobiliari per a diverses biblioteques municipals  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-007 ESTUDI GEOTÈCNIC I PERMEABILITAT DE SON TOELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Gabinet General Tècnic   Sol·liciud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil dels correfocs organitzats per l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 33/2019 Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar l'escultura "Cigne" de l'escultor Pere Martínez Pavia  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar i netejar l'arca d'insaculacions municipal  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar l'escultura "Animal en acció XII"  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de netejar i consolidar el conjunt escultòric del Parc de la Mar  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar la tela pintada "El desembarc del Rei En Jaume a Santa Ponça"  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar la tela pintada "Morts del Montcades", obra d'Antoni Ribas  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00021 Honoraris tècnics per a la redacció de projecte, ess, direcció obra, coordinació seguretat per a les obres de reparación de l'oratori central del cementeri municipal de Palma (CM 2019 00021)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor DISSENY I MAQUETACIÓ de l'Agenda Jove mesos octubre-novembre 2019 (agendes novembre-desembre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor IMPREMTA I DISTRIBUCIÓ de l'Agenda Jove mesos octubre-novembre 2019 (agendes novembre-desembre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2019 Impermeabilització de la canaleta de la piscina del poliesportiu Rudy Fernández (CM 30/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 54,  1069 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010