Inici -> Contractes menors

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00073 Subministrament de caixes de restes de PVC per al servei d'exhumacions i d'inhumacions (CM 2020 00073)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de propostes contacontes i activitats biblioteques municipals  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de propostes contacontes i activitats biblioteca El Molinar  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de Propostes Clubs de lectura biblioteques municipals  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de pressupost d'assegurança pel Negociat Espais d'Art 2021-2022  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista 2021  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2021  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere 2021  Anunci 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals 2021  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2020 Obra per a la instal.lació de xarxa de 12m. pel camp de futbol 11 del PM Germans Escalas (CM 19/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2020 Rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a l'àmbit de les pistes exteriors del PM Germans Escalas (CM 17/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2020 Subministrament mòdul prefabricat MP-6 pel PM Germans Escalas (CM 25/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 34/2020 Contractació menor de subministrament de materials per activitats de promoció per a la salut incloent el disseny per a la salut  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SERV 03/2020 Servei de netetja predeterminada (ordinaria i d'especialista)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00065 147 lots de Nadal (CM 2020 00065)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de pressupost del treball de fusteria i metal·listeria de l'exposició de Mireia Sallarès "Els nostres problemes" - DESERT -  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2020 Subministrament i substitució del compressor del circuit de la climatitzadora de la unitat de tractament d'aire (UTA) de la recepció de Son Hugo (CM 22/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació de l'arrendament d'un immoble a la barriada de Son Gotleu amb destinació a biblioteca pública municipal i ciberaula per al foment de la lectura i desenvolupament de serveis i activitats socioculturals  Adjudicacions i formalitzacions 
 Ecologia  Contracte menor obra projecte instal·lació fotovoltaica Cabrera  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2020 Substitució equip de climatització autònom de la zona d'oficines de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 15/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 66,  1310 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010