Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Ecologia  Sol·licitud d'ofertes per a la reforma edifici clínica Centre Sanitari Municipal Son Reus  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 33/2019 Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).  Licitacions en curs 
 Igualtat  Contracte menor per a l'adquisició de dues banderes trans i un màstil  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2019 Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2019 Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la PM Son Roca (CM 29/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Serveis de ludoteca per a infants mercat Olivar i conta contes Llevant  Anunci 
 Igualtat  Disseny de la imatge gràfica del Dia de les Dones Escriptores i del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones  Anunci 
 Igualtat  Impressió del material de difusió del Dia de les Dones Escriptores i del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones (RECTIFICAT)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00031 Servei de metal·listeria i fusteria metal·lica dels edificis i cementeris de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (CM 2019 00031)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00027 Revisió i elaboració del pla d'autoprotecció de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (CM 2019 00027)  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CM PLP SERV 1-2019 Anunci per a la contractació del servei d'aforament i analítica del manantial de s'Aigua Dolça del Pla Litoral Ponent  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EDI-MUN 2019-001 DESMUNTATGE, RESTAURACIÓ I POSTERIOR MUNTATGE D'UN DELS ESCUTS DE LA FAÇANA MONUMENTAL DE L'EDIFICI DE CORT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor per a realitzar tallers d'exercici físic multicomponent, per a la prevenció de la fragilitat i caigudes en persones majors de 70 anys  Anunci 
 Migracions  Logística per dur a terme la IV Fira de les Cultures 2019  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 31/2019 Servei d'obertura/tancament, recepció, control i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 31/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 430-C19 Servei de retirada, tractament i tramitació de baixa d'un lot de vehicles  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 03/2019 Obres de reforma de l'habitatge del carrer Damàs Calvet, 19 B 2n-2na de Palma  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 04/2019 Obres de reforma de l'edifici del carrer Barques de Bou, 20 de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2019 Impermeabilització de la canaleta de la piscina del poliesportiu Rudy Fernández (CM 30/2019).  En fase de valoració 
 Cultura  Sol·licitud ofertes subministrament equipament audiovisual Espais d'Art  Anunci 

Pàgina 1 de 50,  989 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010