Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2020 Subministrament i instal·lació marcador de futbol al CF del PM Rudy Fernández (CM 18/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics  Sol·licitud de pressupost de transport de l'exposició de Mireia Sallarès  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2020-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MONOPOSTE METÀL·LIC AMB PANELL LLUMINÓS DE DOBLE CARA I SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ  En fase de valoració 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de creació artísitica de la imatge de les festes de Sant Sebastià 2021  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020- 006 CONTRACTE MENOR DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE CARGADORES ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE SON PACS. "Ajuntament de Palma."  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2020 Subministrament del paviment de dues sales del PM Son Hugo (CM 26/2020).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020- 005 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL METAL·LIC PELS TANCAMENTS DE LES PISTES DEL PARC DE SON GIBERT I SON GÜELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-005 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PLAÇA D'ESPANYA  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00059 Servei de neteja i desinfecció de banys, mobiliari urbà i portes, manetes/elements de fácil accés i desinfecció de vials per a les 3 jornades de Tots Sants 2020 (CM 2020 00059)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT-17/2020 Contracte menor de subministrament de cartutxos fumígens  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 06/2020 Obres de reforma Aragó, 246 A Bx-2n  Anunci 
 Educació  Contracte menor per a l'elaboració i edició digital de materials didactics pera la dinamització de la llengua catalana dirigits a famílies amb infants de 0 a 3 anys  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-004 mostres de paviment per al "PROJECTE DE MILLORES DEL PARC DE LA MAR"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Migracions  Disseny i elaboració d'una aplicació mòbil (App natiu amb desenvolupament en IOS i Android) de recursos i serveis per a la població migrada de Palma.  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00053 Subministrament, instal·lació i posada en marxa de les dues bombes de reg del sector 6 (Son Valentí) del Cementeri de Palma (CM 2020 00053)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2020 Subministrament, transport i instal·lació de seients per a les grades exteriors del camp de rugbi del PM Germans Escalas (CM 16/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor pel servei de distribució i fixació manual de cartelleria de la campanya comunicativa "Et feim costat"  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria d'un servei de programació, organització i dinamització de les activitats lúdic educatives infantils, als programes de festes institucionals de l'Ajuntament de Palma de Sant Sebastià i Carnaval 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020- 004 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I PETIT MATERIAL RELACIONAT AMB LA PINTURA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació d'ofertes per a la realització de macrofotografies de les monedes que conformen el Monetari Ferbal del Museu d'Història de la Ciutat (castell de Bellver)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 64,  1269 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010