Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei de programació , organització i realització d'un joc vivencial "TRESCABARRIS", inclòs a la programació de les festes de Sant Sebastià 2021 - NOVA PUBLICACIÓ -  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2020 Obra per a la impermeabilització de la coberta del PM Viver (CM 20/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT-19/2020 Contracte menor de subministrament de vinils polimèrics per a retolar les plantes de l'edifici d'Avingudes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Modificació del Projecte Nau 1 fàbrica Can Ribas  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CT18/2020 Contracte menor de subministrament per a retolar l'edifici d'Avingudes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT-20/2020 Anunci per a la licitació de contracte menor de serveis per a la contractació d'un aparellador o arquitecte tècnic per a l'execució de les obres del "Projecte de reforma d'edifici aïllat destinat a centre sociocultural "Cases de Son Ametller"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 03/2020 Obres de reforma Aragó, 246B Bx 2na  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  DESERT-Contractació de l'arrendament d'un immoble a la barriada de Son Gotleu amb destinació a biblioteca municipal i ciberaula  Anunci 
 CSMPA  Contractació d'un veterinari especialitzat en Etologia per la formació del voluntariat que participa en el "Programa per a l'exercici i socialització dels cans del CSMPA"  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 1016/2020 Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Disseny, coordinació i gestió de la programació d'activitats en commemoració del Dia Internacional per la Despatologització Trans  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  DESERT-Contractació de l'ARRENDAMENT d'un immoble a la barriada de Pere Garau amb destinació a biblioteca pública municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria de la campanya "No i punt!" 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SERV 1/2020 Servei de manteniment, reparació i adequació dels immobles que gestiona el Patronat Municipal d'Habitatge i Rehabilitació Integral de Barris  Anunci 
 Igualtat  Impressió de cartells del projecte Et feim constat  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2020 Servei de planificació, organització, desenvolupament i control de les Carreres Nocturnes de ciclisme en pista, dirigida per l'IME (CM 14/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2020 Subministrament i instal·lació equip de climatització al gimnàs d'abonats del PM Germans Escalas (CM 13/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2020-002 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL VARIAT PER LA BRIGADA MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2020-003 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS  En fase de valoració 
 Cultura  Contracte de servei per a la realització d'un servei de visites guiades a les exposicions de Palma en motiu de la Nit de l'Art 2020  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 64,  1269 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010