Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2019 Direcció d'Obra de l'obra de instal·lacions per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 20/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Elaboració i impartició i dels tallers de sensibilització i prevenció sobre diversitat afectivo sexual i de gènere (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Elaboració i impartició dels tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de so i llum per a cubrir el festival de cançons de la Mediterrànea  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud ofertes subministrament equipament sistema seguretat passiva  Adjudicacions i formalitzacions 
 Ecologia  Sol·licitud ofertes subministrament d'una passarel·la enrotllable de fusta  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Contracte menor per a l'edició, disseny, maquetació i impressió de materials (cursets d'adults)  Anunci 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per arrendament d'un bé immoble zona Son Gotleu i Can Capes  Licitacions en curs 
 Mobilitat   Exp. 19IP0711 Obres d'execució d'un carril bici al tram municipal del vial de Son Llàtzer - DESERT -  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2019 Direcció d'Obra de l'obra civil per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 19/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2019 Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2019 Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'una pista 3x3 al CF Miquel Nadal (CM 24/2019).  En fase de valoració 
 Joventut  Sol·licitud ofertes equips de so i llum  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Servei de lloguer de cabines sanitàries per al Mercat de Son Fuster Vell  Anunci 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes d'una ambulància suport vital avançat amb metge  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2019 Subministrament de pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 15/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Petició d'ofertes de 6 cabines sanitàries  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió dels díptics del protocol d'actuació en cas d'agressió sexista i sexual No i Punt!  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 7 de 53,  1050 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010