Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Petició d'ofertes de propostes musicals del cicle Musica a la cambra de Can Balaguer  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 5/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 5/20  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP_2020-01 SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Disseny de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020 (Anul·lat)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT-01/2020 Anunci per a la licitació del contracte menor de serveis per l'estudi de viabilitat per a implementar un districte d'innovació basat en el coneixement en la zona del sector de Llevant-Façana Marítima de Palma  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la realització del programa d'activitats educatives d'estiu a Can Balaguer  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la realització del programa d'activitats educatives entorn de l'exposició temporal 'Thomas Harris'  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 46/2019 Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per part de l'IME (CM 46/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 45/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 49/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 49/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatória per a la contractació dels jocs, tallers i espais gràfics, de caràcter ludic educatiu i infantil, en motiu de sa rueta 2020.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de servei per a realitzar 3 edicions trimestrals en 2020 de tallers d'exercici físic per persones majors de 60 anys (programa "ACTIVA'T)  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per actuació musical, presentació i animació Sa Rua 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria activitats interpretatives i cercavila per el Carnaval Rueta 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament, caixa registradora per la OAC de Pere Garau  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2019 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 41/2019 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria activitats musicals per el Carnaval Rueta 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2019 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de risc laborals, i vigilància de la salut (CM 40/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 56,  1118 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010