Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Àrea Objecte Estat
 Cultura  Sol·licitud de propostes per al disseny i elaboración d'una APP  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA MAJOR  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes servei de la descripció de dos immobles adscrits al servei de Benestar Social  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00035 Subministrament d'uniformitat del departament de cementeris i manteniment de l'EFM (CM 2019 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-003-SUBMINISTRAMENT LLENYA FOGUERONS I TORRADORS SANT SEBASTIÀ 2020  En fase de valoració 
 Igualtat  Impressió de mocadors, bosses de tela i roll- up pel Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de subministrament i col·locació de rampes de fusta a les sales de la planta Noble del castell de Bellver  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per al servei d'aparellador o arquitecte tècnic corresponents a al projecte de restauració de la Sala Medieval de Can Balaguer i la seva execució  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació per a l'aixecament de plànols de l'antiga presó de Palma dels edificis dins del perímetre del fossat  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Condicions contractació per a la impressió del catàleg del fons de la Col·lecció Domènech-Vázquez dipositat a Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2019 Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).  En fase de valoració 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a l'adquisició de mobiliari per a diverses biblioteques municipals  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-007 ESTUDI GEOTÈCNIC I PERMEABILITAT DE SON TOELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Gabinet General Tècnic   Sol·liciud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil dels correfocs organitzats per l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 33/2019 Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar la tela pintada "El desembarc del Rei En Jaume a Santa Ponça"  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de netejar i consolidar el conjunt escultòric del Parc de la Mar  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar i netejar l'arca d'insaculacions municipal  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar l'escultura "Cigne" de l'escultor Pere Martínez Pavia  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar l'escultura "Animal en acció XII"  Anunci 

Pàgina 4 de 54,  1074 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010