Inici

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Sanitat i Consum  Contracte menor de servei per al Laboratori  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a obres de condicionament de l'antiga presó  Anunci 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de subministrament de materials per activitats de promoció per a la salut  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2020-001 SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE REG  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2020 Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de renovació de les Piscines Municipals Son Hugo (CM 09/2020).  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 663/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2020 Subministrament netejafons automàtic per a les Piscines de Son Hugo (CM 07/2020).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2020 Correcció deficiències detectades en l'OCA de baixa tensió realitzada a les Piscines de Son Hugo (CM 08/2020).  Licitacions en curs 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 20 023 Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor nacional  Anunci 
 Cultura  Exp. CB19 Petició d'ofertes per el muntatge i disseny de l'exposició de Tomas Harris  Anunci 
 Cultura  Exp. 10.7 Petició d'ofertes per a l'adquisició de les canyes de clarinet i saxòfon per l'activitat anual de la banda de música  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CT04/2020 Contracte menor de servei audiovisual del sistema de traducció a la Conferència "Humanització de la Ciutat"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT05/2020 Contracte menor de servei d'interpretació a la Conferència "Humanització de la Ciutat".  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT02/2020 Contracte menor de serveis per treball de síntesis i conclusions de la XII Trobada Internacional d'Arquitectures Col·lectives  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2020 Subministrament d'un netejafons per a les Piscines de Son Hugo (CM 05/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 1-2020 Contracte menor de subministrament de pmhriba per l'adquisició d'equip informàtic  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-003 redacció del Projecte constructiu de modificació del pas inferior Avingudes-Aragó-Nuredduna amb tancament de la sortida a Nuredduna i l'adaptació de les seves instal·lacions a la normativa aplicable  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-002 ESTUDI GEOTÈCNIC PARC DE LA MAR  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2020 Servei jurídic complementari de recolzament i auxili necessari per a la gestió de matèries específiques gestionades per l'Àrea de Serveis Jurídics (CM 06/2020).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020-02 CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ESTRUCTURACIÓ DE DADES, MODELATGE I CONNEXIÓ AMB GMAO D'EDIFICI PILOT PER A l'AJUNTAMENT DE PALMA  En fase de valoració 

Pàgina 1 de 66,  1317 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010