Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Sol·licitud d'oferta per a la restauració de l'estendard de la Universitat ubicat al despatx antic del batle de Palma  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per restaurar l'escultura Device to root out evil de Dennis Oppenheim  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00032 Subministrament del equipament per a la festivitat de Tots Sants així com els serveis d'acompanyament musical (POSA 2022 00032)  Licitacions en curs 
 Policia Local  Exp. 0374-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de defenses semirígides personals, juntament als corresponents baldrics, per a la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2022 00027 Serveis de profesional escultor de pedra arenisca per a tasques d'ornamentació i condicionament d'unitats d'enterrament de l'EFMSA (POH 2022 00027)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació per a la realització del disseny de pictogrames, adaptació als diferents suports de senyalització i gestió de la preimpressió amb les imprentes  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2022 Subministrament d'ordinadors (CM 44/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00025 Subministrament de fèretres model 10 (Mallorquina) per l'Empresa funerària Municipal, S.A.(POS 2022 00025)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament d'aliment per cans adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Proteccio Animal  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. C4/2022 Contracte menor per al servei per a la creació, gravació i edició d'un vídeo sobre compra de roba responsable  Anunci 
 Cultura  Restauració del conjunt escultòric de Josep Guinovart ubicat al Parc de la Mar  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 46/2022 Subministrament de reixa per canal de desbordament d'aigua per la piscina olímpica del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 46/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2022 Instal·lació de sistema de tractament d'aire a la sala multiusos del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 34/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Participació Ciutadana - Contractació per a l'adquisició de tres béns immobles al municipi de Palma per destinar-los a casals de barri i/o dependències municipals  Anunci 
 Cultura  Participació Ciutadana - Contractació d'un lloguer destinat a casal de barri i biblioteca a la barriada de Son Sardina  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2022 Substitució de les quatre portes de vidre d'accés al vestidors, tant des de recepció com des de la piscina interior. (CM 38/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Medi Ambient i Benestar Animal  MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL - Contracte per emergència del servei de retirada, transport i tractament de residus ubicats al solar de Son Güells  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2022 Modificació del circuit d'ACS de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 40/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2022 Subministrament i instal·lació d'una estructura per subjectar una cistella de bàsquet al poliesportiu Son Cotoner i de quatre cistelles al poliesportiu Toni Pizà (CM 45/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 36/2022 Execució de coberta metàl·lica per a la pista central de la zona de les pistes de petanca de l'IME (CM 36/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 97,  1932 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010