Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Exp. CB 25 Petició d'ofertes per a la contractació de la Biennal del Pensament  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes d'un servei per a la creació artística, disseny i maquetació de la campanya publicitària de l'Encesa dels LLums de Nadal 2022.  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0219-E22 Subministrament mampares per delimitar despatx a la Comissaria de Sant Ferran, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Anunci 
 Turisme  Exp. TUR 2/2022 Contracte menor del servei del disseny, generació de continguts, organització i impartició de mòduls formatius  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2022 00019 Servei de metal·listeria i fusteria metàlica dels edificis i cementeris de l'EFMSA (POH 2022 00019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2022 00021 Servei de manteniment, reparacions mecàniques i reparacions de xapa i pintura de la flota de vehicles de l'EFMSA (POH 2022 00021)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2022 Instal·lació de sistema de tractament d'aire a la sala multiusos del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 34/2022).  Licitacions en curs 
 Cultura  Contractació de la restauració de la Creu de terme de Sant Jordi  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 31/2022 Instal.lació d'una línia de vida a la coberta de Marga Crespí, d'una línia de vida a la teulada del poliesportiu de s'Estel i del desmuntatge d'una cortina separada a la pista del poliesportiu de s'Estel (CM 31/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2022 Substitució dels finestrals interiors del poliesportiu de s'Estel (CM 32/2022).  Licitacions en curs 
 Policia Local  Exp. 0150-E22 Exp. 0150-E22 - Sol·licitud d'ofertes pel subministrament i instal·lació de cortines per a les comissaries de Sant Ferran, Oest i Litoral, conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Anunci 
 Educació  Exp. 22062 Contracte menor de Tallers de dinamització als patis escolars Tallers "Ritme Obert a les escoles"  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0312-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de 3 armes llargues semiautomàtiques del calibre 9x19 mm per a la policia local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2022 Tancament del pàrquing de Son Hugo (CM 35/2022).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 33/2022 Substitució d'un acumulador al poliesportiu de s'Estel (CM 33/2022).  Licitacions en curs 
 Palau de Congressos de Palma  Exp. PCP-POSA 2.2022 Contracte mixte de serveis i subministrament  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2022 00022 Contratactació de la concessió del servei de lápides i ornaments per als centres que gestiona l'EFMSA (PO 2022 00022)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. CB23. Contractació servei de suport per als programes públics Casal Balaguer  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0308-E22 - Sol·licitud d'ofertes per l'adequació i ampliació del sistema de vídeo vigilància perimetral del quarter de Sant Ferran, conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la il·luminació de la Sala Medieval de Can Balaguer  Anunci 

Pàgina 1 de 95,  1885 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010