Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat d'Il·luminació Ornamental -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2021 Servei per tasques de jardineria puntual a determinades instal.lacions de l'IME (CM 05/2021).  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00013 Servei Auxiliars COVID 19 (POSA 2021 00013)  Licitacions en curs 
 Policia Local  Exp. 0171-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de vestuari per la secció Muntada de la Policia Local  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  VIALITAT 2021-001. Redacció projecte camí Reis  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 18/2021 Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal 18-21  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CT-04/2021 Anunci per a la licitació de contracte menor de serveis per a la contractació d'un aparellador o arquitecte tècnic per a l'execució d'obres del "Projecte d'execució de la reordenació de la Plaça Bisbe Planes i envoltants"  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 17/2021 Contractació menor del servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte per a la instal·lació i posada en funcionament d'un nou Laboratori Municipal en Mercapalma  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud de pressupost de muntatge i desmuntatge de exposició l'Objecte del vincle  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud de pressupost de muntatge i desmuntatge audiovisual l'Objecte del vincle  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de sonorització i il.luminació concerts a Ses Voltes els dies 17, 18, 19 i 20 de juny de 2021  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2021-004 instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta de l'edifici del CEIP Son Pisà  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2021 Contractació del subministrament de biomassa d'estella de pi G30 o G50 i humitat màxima del 30% per a la nova caldera instal·lada a les piscines de Son Hugo (CM 04/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2021 Fabricació i subministrament (amb transport inclòs) de 40.000 Targetes de PVC amb xip de proximitat Mifare Ultralight impreses a 4+4 tintes (CM 03/2021).  En fase de valoració 
 Policia Local  Exp. 0136-E21 Sol·licitud d'ofertes pera al subministrament de condecoracions  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00009 Servei de control d'emissions atmosfériques dels forns crematoris de Palma i Bon Sosec (POSA 2021 00009)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2021 00003 Suministrament de recordatoris i esqueles de l'EFMSA (POH 2021 00003)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2021 00006 Subministrament Gas Natural de l'EFM (POH 2021 00006)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2021 00005 Renovació de la flota de vehicles funeraris adaptats per l'EFMSA (POH 2021 00005)  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Convocatoria disseny i reproducció guardó Premis ROSA BUENO  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei d'assessorament artístic i suport a la producció tècnica de l'Encesa dels llums de Nadal 2021  Anunci 

Pàgina 1 de 76,  1509 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010