Home -> Public companies and autonomous entities -> PMEI -> Search on the websites of public companies and autonomous agencies

Benvingut/da al Perfil del Contractant.

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Public companies and autonomous entities

Department Purpose Status
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2022 00007 Subministrament d'urnes i reliquiaris de l'EFMSA (POH 2022 00007)  Final award 
 Urbanisme   Contracte menor d'assistència tècnica per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques  Final award 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O. 5/14 M Contrat mixto de obras y servicios de reforma, mejora y conservación de edificios y cementerios de la EFM  Final award 

5 contents


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telephone: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010