Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a pòlissa anual per l'assegurança d'obra d'art - 2020  Anunci 
 Igualtat  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets  Anunci 
 Igualtat  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de vestuari  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 41/2019 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2019 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 42/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2019 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de risc laborals, i vigilància de la salut (CM 40/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals 2020  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 2791/2019 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 2791/2019  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2019 Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).  En fase de valoració 
 Urbanisme   Exp. CM SERV GP 16/19 Contractació menor de servei disseny gràfic de l'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat  Anunci 
 Igualtat  Disseny de material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria per la sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Cultura  Subministrament d'equips per millorar l'alarma de detecció d'intrusió i CCTV del Casal  Anunci 
 Igualtat  Impressió material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2019-001 MILLORA EQUIPAMENT HORTS URBANS  En fase de valoració 
 Urbanisme   Contracte menor d'assistència tècnica per realitzar projecte, direcció d'obres, estudi de seguretat i coordinació de seguretat i salut del reforç d'estructura i reforma de l'arxiu de la gerència d'urbanisme  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 61,  1211 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010