Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 62/2017 Elaboració de cartelleria de normes d'ús i de comportament per a 12 instal·lacions exteriors de l'IME. (CM 62/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  LOGÍSTICA 2017-008 OBRES DE MILLORA DELS ACCESSOS A LA PLATJA DE CA'N PASTILLA  Licitacions en curs 
 Cultura  Petició d'ofertes per a l'adquisició de mobiliari escènic Casal Balaguer  Anunci 
 Ecologia  Exp. DEBA 2018-018 Petició d'ofertes instal·lació elèctrica al Parc Nacional de Cabrera  Anunci 
 SMAP  Exp. 02/2017 Exp. 02/2017 - Contracte de subministrament de tres vehicles tipus furgoneta, pel servei de bicicleta pública mitjançant renting  Anunci 
 Cultura  Contractació de serveis d'assistència tècnica per als teatres municipals  Anunci 
 Ecologia  Presentació d'ofertes per a l'encomana dels treballs fotogràfics i confecció d'una col·lecció d'imatges per a campanyes de conscienciació per evitar l'abandonament d'animals de companyia  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació actuacions Drac de na Coca 2018  Anunci 
 Participació Ciutadana   Serveis de vigilants de seguretat als actes festius 2018  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 61/2017 Direcció execució material i coordinació seguretat i salut de l'obra mur CF Verge de Lluc. (CM 61/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Servei cultural sortides gegants i capgrossos 2018  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2017 Subministrament i instal·lació de sòcols de protecció perimetral de les xarxes de separació de les pistes de tennis Son Moix. (CM 45/2017).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 05/2017 Contractació del servei del programa de dinamització esportiva infantil i juvenil a les barriades de Palma (Exp.05/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes restauració mobiliari sala gran d'entrada Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 65/2017 Subministrament i instal·lació escala vertical per accés a coberta del PM Rudy Fernández. (CM 65/2017)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 08/2017 Contractació del subministrament de gasoil tipus C per a les instal·lacions dependents de l'IME (Exp.08/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 01/2017 Contractació del projecte, obra, subministrament i instal·lació d'un ascensor a les oficines de l'IME. (Exp.01/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 03/2017 Contractació de les obres per a l'execució d'una instal·lació fotovoltaica al PM Son Hugo. (Exp.03/2017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 66/2017 Obra sala multiusos de la planta baixa del PM Rudy Fernández. (CM 66/2017)  En fase de valoració 
 Sanitat i Consum  Exp. 2548/2017 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal - 2548/2017  Anunci 

Pàgina 1 de 23,  445 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010