Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2023 Obra canvi quadre de llums actuals als CF 11 de Son Flo i Son Ferriol (CM 05/2023).  Licitacions en curs 
 Cultura  Contractació d'un servei de comissariat per la programació del CAC Palma 2023  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2023 Servei per monitoritzar l'activitat i la seguretat dels usuaris de la Piscina del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 04/2023).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2023 Subministrament i instal·lació de xarxes a les instal·lacions de Son Moix i Miquel Nadal (CM 03/2023)..  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 49/2022 Substitució de material de llanterneria per al PM Germans Escalas (CM 49/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Crida de Mediació - 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Edició Còmic PREMI CIUTAT DE PALMA 2023  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2023 Subministrament i instal·lació d'una cabina de control dels vídeo marcardors de pista interior del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 02/2023).  Licitacions en curs 
 Igualtat  Contracte menor disseny de la imatge del material de difusió del 8 de març. Dia internacional de les dones i 21 de març. Dia contra la xenofòbia i racisme.  Anunci 
 Cultura  Transport de l'exposició de Dolors Sampol  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2023 Subministrament i instal.lació d'una cortina separadora elevable motoritzada del pavelló del PM Germans Escalas (CM 01/2023).  Licitacions en curs 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament de 4000 kg d'aliment per cans adults allotjats al Centre Sanitari Municipal de Proteccio Animal  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INF 22 003 ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES OFICINES D'INFORMACIÓ TURÍSTICA I PUNTS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA DE PALMA.  Anunci 
 Educació  Exp. 23003 Sol·licitud d'ofertes jocs de taula  Anunci 
 Educació  Exp. 23004 Sol·licitud d'ofertes Espais Oberts Coeducatius  Anunci 
 Educació  Exp. 23001 Sol·licitud d'ofertes espais interculturals  Anunci 
 Educació  Exp. 23002 Sol·licitud d'ofertes jocs populars  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 51/2022 Cobrament bancari preus públics IME (CM 51/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització dels jocs de tipus lúdic i socioeducatius Sa Rueta 2023  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei d'organització i realització de tallers amb motiu de la programació infantil de Carnaval: Sa Rueta 2023  Anunci 

Pàgina 1 de 101,  2013 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010