Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Participació Ciutadana   Contractació d'una assistència tècnica per al manteniment de l'aplicació web de participació Tufaspalma  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala per l'any 2019  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 77/2018 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de riscs laborals, i vigilància de la salut (CM 77/2018).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 81/2018 Programa Nordic Walking al municipi de Palma (CM 81/2018).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 80/2018 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària del procediment de contractació de químics de l'IME (CM 80/2018).  En fase de valoració 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació dels serveis d'assistència sanitària preventiva i primers auxilis a les festes de Cap d'Any, Reis i Sant Sebastià 2019  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 79/2018 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control en línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 79/2018).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 78/2018 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 78/2018).  En fase de valoració 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista  Anunci 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació dels serveis de vigilants de seguretat 2019  Anunci 
 Igualtat  Elaboració i impartició dels tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació el disseny, maquetació, impressió, tiratge, enquadernació i lliurament dels programes d'activitats, cartells de les festes de Sant Sebastià 2019  Anunci 
 Igualtat  Elaboració i impartició i dels tallers de sensibilització i prevenció sobre diversitat afectivo sexual i de gènere  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00008 Subministrament d'urnes, relicaris i bosses porta urnes  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00048 Honoraris tècnics per a la redacció projecte, ESS, direcció obra, coordinació seguretat per la instal·lació de mòduls de columbaris per al Cementeri Municipal de Palma i el Cementeri de Sant Jordi (CM 2018 00048)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 76/2018 Servei de planificació, organització, desenvolupament i control de la Diada Ciclista Sant Sebastià 2019, dirigida per l'IME (CM 76/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 73/2018 Servei de coordinació, logística a la Cursa Infantil dels Reis 2019, organitzada per l'IME (CM 73/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00010 Servei de manteniment de jardineria i arbrat dels centres i cementeris de l'EFMSA  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2018 00011 Subministrament de material prefabricats de formigó i elements de terratzo, per al servei cementeris i de làpides i reparacions de l'EFMSA  Licitacions en curs 

Pàgina 1 de 48,  941 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010