Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 42/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 19 032 Anunci per a la licitació del contracte de servei d'impressió per a la FTP365  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 005 Anunci per a la licitació del contracte de servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i impressions de la guia turística de referència de la ciutat: Palma, destinació urbana  Anunci 
 Migracions  Contracte menor de material de difusió i propaganda per a la campanya STOP Racisme  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a pòlissa anual per l'assegurança d'obra d'art - 2020  Anunci 
 Igualtat  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de vestuari  Anunci 
 Igualtat  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets  Anunci 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 41/2019 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària de productes químics de l'IME (CM 41/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2019 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2019 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de risc laborals, i vigilància de la salut (CM 40/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere 2020  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 2791/2019 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 2791/2019  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2019 Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).  En fase de valoració 
 Igualtat  Disseny de material de sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CM SERV GP 16/19 Contractació menor de servei disseny gràfic de l'àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat  Anunci 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria per la sensibilització i prevenció de les violències sexuals en contextos d'oci privat a Palma  Anunci 
 Cultura  Subministrament d'equips per millorar l'alarma de detecció d'intrusió i CCTV del Casal  Anunci 

Pàgina 1 de 61,  1214 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010