Inici -> Contractes menors -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2021 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 27/2021).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2021 Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de dos equipaments de cal·listènia, ubicats al poliesportiu David Muntaner i a la pista Los Almendros. (CM 26/2021).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2021 Instal·lació de nou cablejat per a dotació de servei de veu, dades i sistema de control d'accesos a diverses ubicacions del Velòdrom Municipal de Son Moix. (CM 25/2021).  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2021 Subministrament i instal·lació d'una barana perimetral delimitadora del terreny de joc del camp de futbol 11 del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 21/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2021 Subministrament i instal·lació de sondes de temperatura i instal·lació i connexió de software de control de dosificació de producte químic als dos vasos de piscina del Palau Municipal d'Esports Son Moix. (CM 24/2021).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-013 Subministrament de tablets gràfiques  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2021 Subministrament i instal·lació d'un tancament de reixa per a les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 22/2021).  Licitacions en curs 
 Igualtat  Impressió del material de difusió del Dia internacional contra la violència cap a les dones. Novembre 2021  Anunci 
 Igualtat  Distribució dels cartells i fulletons de difusió dels serveis d'atenció a la violència de gènere municipals. Octubre 2021  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2021 Servei de repintat de línies esportives al paviment de les pistes poliesportives esportives exteriors del Palau Municipal d'Esports Son Moix i subministrament de 2 protectors per pilar de cistella de bàsquet (CM 20/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2021 Subministrament i instal·lació de xarxes de protecció de fons a pistes poliesportives exteriors i pista poliesportiva interior del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 19/2021).  En fase de valoració 
 Policia Local  Exp. 0375-E21 Sol·licitud d'ofertes per servei d'arrendament de diferents vehicles per al parc mòbil de la Policia Local de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2021 Subministrament i instal·lació de 5 extractors d'aire al Poliesportiu Germans Escalas (CM 17/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2021 Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 16/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2021 Subministrament d'un camp de waterpolo amb porteries i banquetes a PM Son Hugo (CM 18/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2021 Subministrament i instal·lació de baranes d'inox i vidre per balconada de la façana principal del Poliesportiu Germans Escalas (CM 10/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2021 Instal·lació del nou enllumenat led als camps de futbol municipals de Son Roca, Secar de la Real, Es Coll d'en Rabassa i La Victòria (Sa Indioteria).(CM 15/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-012 Subministrament cambiador inclusiu  En fase de valoració 
 Sanitat i Consum  Exp. C6/2021 Contracte menor de servei per al disseny, maquetació i impressió de material informatiu de l'oficina municipal d'informació al consum  Anunci 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció de les violències sexuals. Octubre 2021  Anunci 

Pàgina 1 de 83,  1653 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010