Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00005 Subministrament de material elèctric i d'il·luminació de l'EFM (POS 2020 00005)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00001 Subministrament d'estores i peluts pels edificis de l'EFM, inclòs servei de neteja, canvi i manteniment (POS 2020 00001)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00003 Subministrament de bancs de fundició ductil per als sectors 5, 6 i 7 (Son Valentí) del Cementeri de Palma (CM 2020 00003)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00004 Servei reparació de xapa i pintura de la flota de vehicles de l'EFM (CM 2020 00004)  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2020 00004 Subministrament de materials de ferreteria i equips de protecció individual (EPIS) de l'EFM (PO 2020 00004)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2020 Servei de seguretat i vigilància en obertura i tancament de les pistes poliesportives exteriors de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2020).  En fase de valoració 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes del contracte menor per a la contractació de tallers de circ social al barri de la soledat  Anunci 
 Migracions  Contracte menor al disseny i impressio de diversos formats de difusió i comunicació de les activitats previstes per a l'any 2020 en matèria de gestió de la diversitat cultural.  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2020 Servei d'EEMM d'Esgrima (CM 02/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2020 Servei d'EEMM d'Atletisme (CM 03/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Palau de Congressos de Palma  Exp. PO PCP 1.2020 Diverses pòlisses d'assegurances per al Palau De Congressos De Palma, S.A.  Anunci 
 Cultura  Convocatòria per a la contractació d'actuacions de balls mallorquins i ballades durant l'any 2020  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 50/2019 Subministrament i instal·lació de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 50/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Peticio d'ofertes per a la contractació d'una empresa per actualitzar informacó en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera (SON BANYA) i els seus habitatges  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 103/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 103/20  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM OB-2019 Canvi de cobertes en edificis plurifamiliars ubicats al carrer Miquel dels Sants Oliver, Damàs Calvet, Goethe, Aragó i Editor Caldentey, de Palma  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 96/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 96/20  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor taller ball empoderant 2020  Anunci 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 04/20 Contractació menor del servei de creació de vídeos per a l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020 (2a convocatòria)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 1 de 65,  1289 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010