Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Exp. 19.1 "PALMAFOLK": CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE CONCERTS DE MÚSICA POPULAR, TRADICIONAL, FOLK I MÚSIQUES DEL MÓN, I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL PER A LA TEMPORADA 2022-2023  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2021 00011 Subministrament i entrega de dos ciclomotors per a l'EFM (CM 2022 00011)  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0284-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de munició, conformement a les especificacions contingudes als PPT.  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2022 Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de un equipament de cal·listènia a Los Almendros i ampliació de l'actual de Son Moix.(CM 20/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2022 Substitució del sistema de reg al camp petit del poliesportiu Marga Crespí de Son Ferriol. (CM 21/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00008 Obres de reparació de l'edifici finisterre del Cementeri Municipal de Palma (POSA 2022 00008)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00013 Subministrament de llibres de condols, porta documents i boligrafs de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POSA 2022 00013)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00017 Subministrament de models d'urnes (model urna vidrio, arena blanca i natura) i reliquiari natura per l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POSA 2022 00017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2022 Reparació dels desnivells a la zona annexa al camp de futbol 7 municipal de Miquel Nadal.(CM 23/2022).  Licitacions en curs 
 Cultura  Edició Còmic PREMI CIUTAT DE PALMA 2020  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2022 Servei organització i realització d'un torneig de futbol 7 d'estiu al poliesportiu municipal Germans Escalas. (CM 24/2022).  Licitacions en curs 
 Webmaster  Contractació servei de manteniment preventiu durant la parada tècnica dels teatres municipals Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra de l'Ajuntament de Palma Estiu 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 Webmaster  Exp. 16.3 Publicació ofertes presentades Estiu al Castell de Bellver 2022  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2022 00011 Serveis de profesional escultor de pedra arenisca per a tasques d'ornamentació i condicionament d'unitats d'enterrament de l'EFMSA (POH 2022 00011)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00016 Servei de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra de la passarel·la connectora del sector 6 i sector 2 del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00016)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00014 Contracte mixt de subministrament, instal·lació, legalització i posada en funcionament de dues instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum als tanatoris de Son Valentí i Bon Sosec, inclosa la direcció de les obres (POS 2022 00014)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00009 Servei per l'elaboració, implantació i seguiment del pla d'igualtat entre dones i homes de l'EFMSA (POS 2022 00009)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00015 Obra del projecte d'instal·lació de la passarel·la connectora del sector 6 i sector 2 del Cementeri Municipal de Palma (POS 2022 00015)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  CAC Arts Visuals 2022 Activació Espai  Licitacions en curs 
 Webmaster  Convocatoria "ADN SANT SEBASTIÀ 2023".  Anunci 

Pàgina 1 de 92,  1840 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010