Inici ->  Empreses, organismes i altres -> PMEI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Cultura  SERVEIS D'ASSESSORAMENT D'UNA EMPRESA ESPECIALITZADA EN LA REDACCIÓ D'UN PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT TÈCNIC PER A DESENVOLUPAR L'ACTIVITAT DE CIRC I DEL SEU SEGUIMENT EN EL TRANSCURS DE LES OBRES DE CAN RIBES  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2021 0027 Subministrament de fèretres i bosses sanitàries estanques per al transport de cadàvers amb taût de l'EFM (POH 2021 0027)  Licitacions en curs 
 Cultura  Restauració Tresoret de Cas Quitxero (castell de Bellver)  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria de la licitació de la contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos per festes durant l'any 2022, mitjançant contracte menor  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria de la licitació de la contractació de les actuacions del Drac de na Coca per festes durant l'any 2022, mitjançant contracte menor  Anunci 
 Palau de Congressos de Palma  Exp. PCP-POS 1.2021 Auditoria de comptes anuals, operativa i compliment de la societat mercantil Palau de Congressos de Palma.S.A.  Anunci 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 27/21 Contractació menor de subministrament de material informàtic específic per al servei audiovisual de l'Ajuntament de Palma.  Anunci 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció de les violències sexuals. Novembre 2021 rectificat  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere. Novembre 2021 rectificat  Anunci 
 Cultura  Exp. CB 19 Petició d'ofertes per a la realització del programa de mediació a Can Balaguer 2021-2022  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2021 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 27/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2021 Adequació del terreny, subministrament i instal·lació de dos equipaments de cal·listènia, ubicats al poliesportiu David Muntaner i a la pista Los Almendros. (CM 26/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2021 Subministrament i instal·lació de xarxes de protecció de fons a pistes poliesportives exteriors i pista poliesportiva interior del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 19/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes per a la contractació d'un servei de programació i realització d'un joc vivencia Tresabarris  Anunci 
 Benestar Social  Subministrament d'estris i parament de cuina i bany pel nou centre de dia Son Cladera ubicat al Camí Nou de Son Cladera, 9  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2021 00012 Subministrament de reliquiaris joia i petjapapers de l'EFM (PO 2021 00012)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Contractació d'actuacions del Drac de Na Coca amb motiu de les festes i actes culturals i tradicionals durant l'any 2022  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'actuacions de gegants i capgrossos amb motiu festes i actes culturals i tradicionals durant l'any 2022  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2021- 004 SOL·LICITUD D'OFERTES D'ALIENACIÓ DE VEHICLES MUNICIPALS QUE HAN COMPLERT LA SEVA VIDA ÚTIL  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2021 Instal·lació de nou cablejat per a dotació de servei de veu, dades i sistema de control d'accesos a diverses ubicacions del Velòdrom Municipal de Son Moix. (CM 25/2021).  En fase de valoració 

Pàgina 1 de 84,  1675 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010