Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Batlia  Exp. GP 02/22 Contractació menor del servei d'estudi d'audiència i difusió de mitjans per a l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Consum  Contracte menor de serveis per a la creació, gravació i edició d'un vídeo sobre compres per Internet  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2021 Canvi d'ubicació del comptador elèctric i modificació del tram de la derivació individual del camp de futbol municipal de Sant Jordi. (CM 27/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2021 Servei de repintat de línies esportives al paviment de les pistes poliesportives esportives exteriors del Palau Municipal d'Esports Son Moix i subministrament de 2 protectors per pilar de cistella de bàsquet (CM 20/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2021 Instal·lació de nou cablejat per a dotació de servei de veu, dades i sistema de control d'accesos a diverses ubicacions del Velòdrom Municipal de Son Moix. (CM 25/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de propostes per a la programació d'activitats de temàtica ambiental a la biblioteca del Molinar  Anunci 
 Cultura  Petició de propostes per a la realització de clubs de lectura per les biblioteques municipals  Anunci 
 Cultura  Petició de propostes per a tallers per a infants a les biblioteques municipals  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2022 Subministrament de biomassa en les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 01/2022).  Licitacions en curs 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la pòlissa d'assegurança del Negociat Espais d'Art 15/03/2022-15/03/2023  Anunci 
 Cultura  Petició de propostes per a la programació de contacontes i activitats de dinamització de les biblioteques municipals  Anunci 
 Qualitat  Compra caixa registradora model LF100 OAC Son Moix  Adjudicacions i formalitzacions 
 Qualitat  Compra de dos comandaments per passar número, organització de cua, OAC Son Ferriol  Adjudicacions i formalitzacions 
 Qualitat  Compra caixa registradora model LF100 OAC Cort  Adjudicacions i formalitzacions 
 Qualitat  Compra de dos comandaments per passar número, organització de cua, OAC Son Moix  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2021 Subministrament de gasoil tipus C (CM 28/2021).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  INFRAESTRUCTURES 2021-002 CONTRACTE MENOR DE CREACIÓ, EDICIÓ I MANTENIMENT D'UNA WEB DE PARCS I JARDINS DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.  En fase de valoració 
 Participació Ciutadana   Convocatoria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació d'una actuació de cultura popular africana a la Trobada de Gegants Sant Sebastià 2022  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0412-E21 Sol·licitud d'ofertes per el subministrament d'un vehicle tipus SUV per a utilitzar per la Secció de Policia Muntada de la Policia Local de Palma  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància. Desembre 2021  Anunci 

Pàgina 1 de 85,  1696 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010