Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Igualtat  Disseny del material de difusió dels serveis d'atenció a la violència de gènere  Anunci 
 Cultura  Exp. 5/12 Petició ofertes, adquisició de canyes de clarinet i saxòfon per a l'activitat de la Banda Municipal de música  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2019 Subministrament i instal·lació d'un descalcificador a Son Hugo (CM 03/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2019 Servei de coordinació general, planificació, organització, control i desenvolupament de la IV Marxa per la Igualtat 2019, dirigida per l'IME (CM 06/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2019 00013 Subministrament de gas natural de l'EFM (POH 2019 00013)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00012 Contracte mixt d'obres i serveis de reforma, millora, reparació i conservació dels edificis i cementeris de l'EFM (PO 2019 00012)  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 308/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 308/2019  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 18 028 Anunci per a la licitació del contracte del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting turístic en el mercat emissor britànic amb una aerolínia  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 86/2018 Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per part de l'IME. (CM 86/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 84/2018 Contractació de l'assegurança d'accidents per part de l'IME. (CM 84/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Ecologia  Servei de salvament, vigilància, socorrisme, seguretat i atenció personalitzada al bany assitit a les Platges de Palma  Anunci 
 Mobilitat   Exp. 2019-IG0153 Obres d'execució d'un carril bici, Connexió Ciclista de Son Ferriol  Anunci 
 Policia Local  Subministrament paviment gimnàs Policia Local  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 8 2019 Contractació menor del servei d'inserció d'espais publicitaris de promoció turística de la ciutat a publicació gratuïta de línia aèria DESERT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Consum  Contractació menor per al subministrament de paper higiènic per al Mercat de Llevant  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Taller de memòria i intel·ligència emocional  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00006 Subministrament i instal·lació d'analitzador i dossificador de control de clor per aigua de consum humà per al Tanatori de Son Valentí (CM 2019 00006)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 02/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00007 Subministrament lluminàries i bombetes per reposicions (CM 2019 00007)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 53,  1054 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010