Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00040 Subministrament de lots de nadal per a l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POSA 2022 00040)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2022 00036 Subministrament de material tèxtil i plàstic de productes funeraris de l'Empresa funerària Municipal, S.A.(PO 2022 00036)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00038 Subministrament de material de neteja i productes basics de condicionament i higiene de l'Empresa funerària Municipal, S.A.(POS 2022 00038)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00031 Subministrament d'urnes i discos/plaques de material gres refractari o similar de l'empresa funerària Municipal, S.A. (POSA 2022 00031)  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 26/2022 Contracte menor de subministrament d'equips pel laboratori municipal  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei per a l'aprovisionament i la legalització d'instal·lacions elèctriques amb motiu de Sant Sebastià i Carnaval 2023  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació d'un servei per a l'organització i realització de les activitats infantils de tipus lúdic i socioeducatiu per a l'activitat «Sant Sebastià Petit 2023»  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'oferta de la restauració i neteja de l'escultura Guitarra núm. 3 de Pablo Serrano, ubicada al Parc de la Mar  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'oferta de la restauració i neteja de l'escultura Continents d'Antoni Socias, ubicada al Parc de la Mar  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0442-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de butlletins de denúncies de trànsit - T13  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la restauració i neteja de l'escultura Illes de Pep Canyelles - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 47/2022 Substitució d'un filtre d'arena, del sistema de filtració de la piscina gran del Poliesportiu Germans Escalas (CM 47/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00035 Subministrament paper ecològic TFC per l'EFMSA (POSA 2022 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 40/2022 Modificació del circuit d'ACS de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 40/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2022 Adquisició de 20.000 targetes blanques abonament IME (CM 30/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2022 Subministrament i instal·lació d'una estructura per subjectar una cistella de bàsquet al poliesportiu Son Cotoner i de quatre cistelles al poliesportiu Toni Pizà (CM 45/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 46/2022 Subministrament de reixa per canal de desbordament d'aigua per la piscina olímpica del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 46/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0349-E22 Sol·licitud d'ofertes per a la instal·lació de càmeres de video vigilància i altres elements de seguretat a la comissària d'Avinguda Amèrica  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Cultura- Contractació per a l'adquisició d'un bé immoble a la barriada de Son Cotoner per a destinar-lo a biblioteca municipal  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al transport de devolució exposició de Javier Peñafiel  Anunci 

Pàgina 5 de 103,  2046 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010