Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Restauració escultura "Autoretrat" d'Alexis Leyva Machado "Kcho", situada al Parc de la Mar  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0299-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de 60 grillons amb clau i les corresponents fundes porta grillons, per al personal de la Policia Local de Palma  Anunci 
 Cultura  Restauració de dues escultures de guix ubicades al Museu d'Història de la ciutat (castell de Bellver)  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 31/2021 Contracte menor per al subministrament de materials de promoció de la salut  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00026 Subministrament de components i equips informàtics per l'EFMSA (POSA 2021 00026)  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 37/2021 Contracte d'un servei d'assistència tècnica per al Pla Estratègic Municipal de prevenció de les addicions  Anunci 
 Policia Local  Exp. 297-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de defenses personal per a la Policia Local  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0298-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de fundes per als diferents tipus d'arma de foc que el personal de la Policia Local té assinat  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2021 Subministrament i substitució de les vidrieres corredisses i retirada de vidres fixes dels mòduls que donen a la piscina interior del PM Son Hugo (CM 07/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2021 Servei d'obertura i tancament de les pistes poliesportives municipals de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 14/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2021 Construcció d'una pista de futbol de 3x3 en el recinte del Camp de Futbol Municipal de Miquel Nadal (CM 11/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2021 Servei de reparació de filtracions i goteres a tres zones de les cobertes de les PM Son Hugo (CM 08/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2021 Servei d'activitats aquàtiques a realitzar a determinades instal·lacions esportives municipals de Palma (CM 13/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  INFRAESTRUCTURES 2021-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DEL SOFTWARE ARCGIS ONLINE (ADS) PER EL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes subministrament i col·locació de portes de fusta a la terrassa i planta baixa del Castell de Bellver  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0302-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de material de protecció personal per els monitors concretament, 15 protectors auditius plegables, 15 ulleres de protecció i 15 fundes plaques balístiques  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 35-2021 Contractació menor de subministrament de mobiliari pel Laboratori Municipal.  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 34-2021 Contractació menor de servei de calibració i manteniment d'aparells pel Laboratori Municipal  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2021 Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas(CM 09/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Subministrament de dos vehicles nous elèctrics tipus furgoneta  Anunci 

Pàgina 2 de 81,  1620 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010