Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Ecologia  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament del mobiliari de quiròfan i sala de post cirugia al centre sanitari municipal de protecció animal de l'ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació d'ofertes per l'entapissat de cadires clàssiques de fusta  Anunci 
 Cultura  Subministrament de focus ERCO per al Departament de Cultura/Espais d'Art  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 1476/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 1476/2019  Anunci 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes del contracte menor per a la reforma de la Ciberaula Polígon de Llevant a la sala multiús de l'edifici de Can Ribes (CARRER ANIMES, 2)  Anunci 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista (2n semestre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. AD 18 007 Anunci per a la licitació del contracte del servei de visites guiades per a la fundació turisme palma 365  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2019 Redacció projecte, direcció obra, coordinació de seguretat i salut destinats a la urbanització i dotació de serveis carrer So Na Dolça perimetral poliesportiu Verge de Lluc (CM 17/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2019 Adaptació de l'enllumenat del pavelló municipal Joan Seguí a focus led (CM 22/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2019 Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'un camp de futbol 8 a Son Fuster (CM 23/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 19 030 Anunci per a la contractació del servei de desenvolupament d'una campanya promocional en modalitat de comàrqueting en el mercat emissor alemany  Anunci 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament per la compra de pantalles el seu torn per a l'oficina d'atenció a la ciutadania de Son Ferriol  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 10/2019 Contractació menor del servei de publicació en diferents mitjans de comunicació de premsa escrita d'anuncis de caracter oficial i derivats d'expedients administratius de l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2019 Direcció d'Obra de l'obra civil per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 26/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2019 Subministrament d'un netejafons automàtic per a les piscines del poliesportiu Germans Escalas (CM 16/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per a la contractació d'un diagnóstic participatiu que permeti coneixer la situació dels entorns del barri de son gotleu en relació a l' accessibilitat cognitiva  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'agenda jove per als mesos de juliol a setembre de 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs de impremta i distribució de l'agenda jove per als mesos de juliol a setembre de 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la producció d'elements de senyalització per al pati i façana de Can Balaguer  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0324-E19 Subministrament de 16.000 cartutxos de calibre 9 mil·límetres Parabellum  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 6 de 61,  1204 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010