Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Batlia  Exp. CMSERV GP 15/20 ** ANUL·LAT ** Contracte menor de servei de creació de campanya publicitària de promoció del civisme a la Platja de Palma  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2020 Redacció del projecte arquitectònic i estudi de seguretat i salut per a la construcció d'una pista 3x3 al camp de futbol Miquel Nadal (CM 01/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00005 Subministrament de material elèctric i d'il·luminació de l'EFM (POS 2020 00005)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00001 Subministrament d'estores i peluts pels edificis de l'EFM, inclòs servei de neteja, canvi i manteniment (POS 2020 00001)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00003 Subministrament de bancs de fundició ductil per als sectors 5, 6 i 7 (Son Valentí) del Cementeri de Palma (CM 2020 00003)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2020 00004 Subministrament de materials de ferreteria i equips de protecció individual (EPIS) de l'EFM (PO 2020 00004)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00004 Servei reparació de xapa i pintura de la flota de vehicles de l'EFM (CM 2020 00004)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2020 Servei de seguretat i vigilància en obertura i tancament de les pistes poliesportives exteriors de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2020).  En fase de valoració 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes del contracte menor per a la contractació de tallers de circ social al barri de la soledat  Anunci 
 Migracions  Contracte menor al disseny i impressio de diversos formats de difusió i comunicació de les activitats previstes per a l'any 2020 en matèria de gestió de la diversitat cultural.  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2020 Servei d'EEMM d'Atletisme (CM 03/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2020 Servei d'EEMM d'Esgrima (CM 02/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Palau de Congressos de Palma  Exp. PO PCP 1.2020 Diverses pòlisses d'assegurances per al Palau De Congressos De Palma, S.A.  Anunci 
 Benestar Social  Peticio d'ofertes per a la contractació d'una empresa per actualitzar informacó en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera (SON BANYA) i els seus habitatges  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 50/2019 Subministrament i instal·lació de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 50/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Convocatòria per a la contractació d'actuacions de balls mallorquins i ballades durant l'any 2020  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 103/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 103/20  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM OB-2019 Canvi de cobertes en edificis plurifamiliars ubicats al carrer Miquel dels Sants Oliver, Damàs Calvet, Goethe, Aragó i Editor Caldentey, de Palma  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 96/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 96/20  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor taller ball empoderant 2020  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 6 de 70,  1388 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010