Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2019 Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  EDI-MUN 2019-002 FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALES METÀL·LIQUES I LÍNIES DE VIDA  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 2168/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 2168/2019  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació menor d'una exposició d'un betlem al vestíbul de l'Ajuntament  Anunci 
 Ecologia  Sol·licitud d'ofertes per a la reforma edifici clínica Centre Sanitari Municipal Son Reus  Anunci 
 Mobilitat   Exp. MOBILITAT 19IP0711 Obres d'execució d'un carril bici al tram municipal del vial de Son Llàtzer  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor per a l'adquisició de dues banderes trans i un màstil  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2019 Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la PM Son Roca (CM 29/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Serveis de ludoteca per a infants mercat Olivar i conta contes Llevant  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió del material de difusió del Dia de les Dones Escriptores i del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones (RECTIFICAT)  Anunci 
 Igualtat  Disseny de la imatge gràfica del Dia de les Dones Escriptores i del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00031 Servei de metal·listeria i fusteria metal·lica dels edificis i cementeris de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (CM 2019 00031)  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00027 Revisió i elaboració del pla d'autoprotecció de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (CM 2019 00027)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CM PLP SERV 1-2019 Anunci per a la contractació del servei d'aforament i analítica del manantial de s'Aigua Dolça del Pla Litoral Ponent  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  EDI-MUN 2019-001 DESMUNTATGE, RESTAURACIÓ I POSTERIOR MUNTATGE D'UN DELS ESCUTS DE LA FAÇANA MONUMENTAL DE L'EDIFICI DE CORT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor per a realitzar tallers d'exercici físic multicomponent, per a la prevenció de la fragilitat i caigudes en persones majors de 70 anys  Adjudicacions i formalitzacions 
 Migracions  Logística per dur a terme la IV Fira de les Cultures 2019  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 31/2019 Servei d'obertura/tancament, recepció, control i atenció al públic del Palau Municipal d'Esports Son Moix (CM 31/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 430-C19 Servei de retirada, tractament i tramitació de baixa d'un lot de vehicles  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 03/2019 Obres de reforma de l'habitatge del carrer Damàs Calvet, 19 B 2n-2na de Palma  Anunci 

Pàgina 2 de 59,  1165 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010