Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00035 Subministrament de material de neteja i productes bàsics d'acondicionament i higiene (POS 2019 00035)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 48/2019 Contractació assegurança d'accidents per part de l'IME (CM 48/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2020 Redacció del projecte arquitectònic i estudi de seguretat i salut per a la construcció d'una pista 3x3 al camp de futbol Miquel Nadal (CM 01/2020).  En fase de valoració 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual de cartelleria del material de difusió de 8 de Març i 25 de Novembre de 2020  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0003-E20 Sol·licitud d'ofertes per un contracte menor per al subministrament i instal·lació de mesures de seguretat electròniques passives  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes de propostes musicals del cicle Musica a la cambra de Can Balaguer  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 5/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 5/20  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP_2020-01 SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Disseny de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió del material de difusió de l'agenda del 8 de Març i 25 de Novembre 2020 (Anul·lat)  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. COS19-03 Retirada dels actuals equips de calefacció, subministrament i instal·lació d'equips de climatització  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CT-01/2020 Anunci per a la licitació del contracte menor de serveis per l'estudi de viabilitat per a implementar un districte d'innovació basat en el coneixement en la zona del sector de Llevant-Façana Marítima de Palma  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la realització del programa d'activitats educatives entorn de l'exposició temporal 'Thomas Harris'  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 46/2019 Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil per part de l'IME (CM 46/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 45/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la realització del programa d'activitats educatives d'estiu a Can Balaguer  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 49/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 49/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de servei per a realitzar 3 edicions trimestrals en 2020 de tallers d'exercici físic per persones majors de 60 anys (programa "ACTIVA'T)  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per actuació musical, presentació i animació Sa Rua 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatória per a la contractació dels jocs, tallers i espais gràfics, de caràcter ludic educatiu i infantil, en motiu de sa rueta 2020.  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 65,  1289 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010