Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Batlia  Contractació menor del servei de notícies  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00063 Reforma interior i adequació de banys del Cementeri Municipal de Palma (CM 2018 00063)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00009 Subministrament d'energia electrica de baixa i mitja tensió  Anunci 
 Benestar Social  Exp. CMEN-1/2019 Contractació material publicitari per a la Campanya "A Palma, Menors 00"  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 81/2018 Programa Nordic Walking al municipi de Palma (CM 81/2018).  En fase de valoració 
 Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics  Contractació de pòlissa anual per l'assegurança d'obra d'art  Anunci 
 Gabinet General Tècnic   Contractació d'assegurança de responsabilitat civil explotació activitats  Adjudicacions i formalitzacions 
 Gabinet General Tècnic   Contractació d'assegurança de responsabilitat civil vehicles bombers  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala per l'any 2019  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'una assistència tècnica per al manteniment de l'aplicació web de participació Tufaspalma  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació dels serveis d'assistència sanitària preventiva i primers auxilis a les festes de Cap d'Any, Reis i Sant Sebastià 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació el disseny, maquetació, impressió, tiratge, enquadernació i lliurament dels programes d'activitats, cartells de les festes de Sant Sebastià 2019  Anunci 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista  Anunci 
 Igualtat  Elaboració i impartició dels tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals  Anunci 
 Igualtat  Elaboració i impartició i dels tallers de sensibilització i prevenció sobre diversitat afectivo sexual i de gènere  Anunci 
 Igualtat  Impartició i elaboració dels tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància  Anunci 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a la contractació dels serveis de vigilants de seguretat 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00008 Subministrament d'urnes, relicaris i bosses porta urnes  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00048 Honoraris tècnics per a la redacció projecte, ESS, direcció obra, coordinació seguretat per la instal·lació de mòduls de columbaris per al Cementeri Municipal de Palma i el Cementeri de Sant Jordi (CM 2018 00048)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 73/2018 Servei de coordinació, logística a la Cursa Infantil dels Reis 2019, organitzada per l'IME (CM 73/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 49,  964 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010