Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Policia Local  Subministrament paviment gimnàs Policia Local  Adjudicacions i formalitzacions 
 Consum  Contractació menor per al subministrament de paper higiènic per al Mercat de Llevant  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Taller de memòria i intel·ligència emocional  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00009 Obres de pavimentació amb aglomerat del Vial Torrent (Sectors 2-3) del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00009)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00006 Subministrament i instal·lació d'analitzador i dossificador de control de clor per aigua de consum humà per al Tanatori de Son Valentí (CM 2019 00006)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Contractació menor de servei d'inserció d'espais publicitaris de promoció turística amb motiu de les fires ITB de Berlin i World Travel Market de Londres  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2019 Subministrament de Pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME (CM 01/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00007 Subministrament lluminàries i bombetes per reposicions (CM 2019 00007)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00008 Honoraris tècnics per a la redacció projecte, ESS, direcció obra i coordinació seguretat per la substitució de la xarxa d'aigua sector 3 per al Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00008)  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 02/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Prevenció de les violències sexuals en locals d'oci nocturn  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Contractació menor per a la publicació d'anuncis de caràcter oficial i derivats d'expedients administratius en premsa escrita  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00003 Obres de reparació del porxo decoratiu de l'edifici Sant Cristofol (Sector 3) del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00003)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00005 Honoraris per al desenvolupament, realització i valoració de les proves selectives per a la borsa de feina temporal de personal administratiu i operaris de funerària i de cementeris de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (CM 2019 00005)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. PLP CM SERV 5-2018 Contractació del servei d'estudi geotècnic, trt i estudi hidrogeològic del solar on se situarà l'equipament s'aigua dolça, pertanyent a la EDUSI PLP  En fase de valoració 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 1-2019 Subministrament equipament informàtic per al projecte Vivenda Digne del Pla Litoral de Ponent  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00001 Subministrament i instal·lació de línea de vida a l'edifici de nínxols de la illeta 60 del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00001)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Contracte menor per l'adquisició del material pirotècnic necessari per a la realització del correfoc de les festes de Sant Sebastià 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 18 008 Anunci per a la licitació del contracte de servei conceptualització, disseny, maquetació i creació de continguts i traducció de la guia de turisme familiar i redisseny i traducció del fulletó de Turisme Accessible  Anunci 
 Sanitat i Consum  Contractació menor per a la filmació i edició d'un vídeo divulgatiu i promocional dels Mercats municipals permanents de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 51,  1018 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010