Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00048 Honoraris tècnics per a la redacció projecte, ESS, direcció obra, coordinació seguretat per la instal·lació de mòduls de columbaris per al Cementeri Municipal de Palma i el Cementeri de Sant Jordi (CM 2018 00048)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 73/2018 Servei de coordinació, logística a la Cursa Infantil dels Reis 2019, organitzada per l'IME (CM 73/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 76/2018 Servei de planificació, organització, desenvolupament i control de la Diada Ciclista Sant Sebastià 2019, dirigida per l'IME (CM 76/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00010 Servei de manteniment de jardineria i arbrat dels centres i cementeris de l'EFMSA  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2018 00011 Subministrament de material prefabricats de formigó i elements de terratzo, per al servei cementeris i de làpides i reparacions de l'EFMSA  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 69/2018 Adquisició i instal·lació estació funcional amb elements complementaris i altres elements d'entrenament de sala al PM Germans Escalas (CM 69/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 02/2018 Contractació del subministrament de materials per a les instal·lacions de l'IME (Exp.02/2018)  Licitacions en curs 
 PalmaActiva  Exp. Exp. 2-2018 ADM Contractació del subministrament i instal·lació de mampares d'oficina a PalmaActiva  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. 24/2017 Contractació de les obres per a la remodelació de les pistes del poliesportiu Germans Escales (Exp.24/2017)  Licitacions en curs 
 Policia Local  Exp. 0748-E18 Servei d'instal·lació d'un sistema de detecció instrusió a la comissaria de la Policia Local d'avingudes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Exp. PLP CM OB 1-2018 Contractació de les obres per a la demolició de l'immoble ubicat al carrer Robert Graves, 16-18  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per a realitzar tasques de pintura, fusteria i vinils per a la biblioteca infantil Nou Llevant  Anunci 
 Cultura  Contractació menor per el servei de biblioteca infantil a la barriada de Nou Llevant  Anunci 
 Cultura  Contractació menor per el servei de mobiliari per a la biblioteca infantil de Nou Llevant  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. SERV 8-2018 Servei assistència per a la impartició d'un curs de prevenció de riscos laborals en la construcció - ANUL·LAT -  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 74/2018 Servei de planificació, organització, desenvolupament i control de les Festes Aquàtiques de Nadal 2018 (CM 74/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 75/2018 Subministrament de 4 cadires de rodes per a carreres, marxes, curses, ciclisme, senderisme, bàsquet, tennis i pàdel. (CM 75/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0763-E18 Contracte menor subministrament d'un servidor HDD  Anunci 
 Joventut  Contractació menor difusió dels serveis de Joventut  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00051 Subministrament de bateries d'equips elevadors per al Cementeri Municipal de Palma (CM 2018 00051)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 49,  966 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010