Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Educació  Contracte menor per al monitoratge educatiu a La Mostra de Teatre 2019  Anunci 
 Igualtat  Repartiment i fixació manual del material de difusió de l'agenda del 8 de Març 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Disseny de l'agenda del 8 de Març 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de l'agenda del 8 de Març 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 85/2018 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME. (CM 85/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00065 Subministrament de papereres de preselecció de residus (CM 2018 00065)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Activitat d'informació i sensibilització per la campanya No i punt! Palma lliure d'agressions sexistes 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Realització de 13 tallers d'autodefensa feminista 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  EIP 2019-001 Estudi de l'estat de la fusta de les bigues de dues plantes forjat del Casal Solleric  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 79/2018 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control en línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 79/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 77/2018 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de riscs laborals, i vigilància de la salut (CM 77/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 78/2018 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 78/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 80/2018 Realització de les analítiques del producte químic (clor i pH), subministrat per l'empresa adjudicatària del procediment de contractació de químics de l'IME (CM 80/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 83/2018 Subscripció per part de l'IME d'una pòlissa col·lectiva de vida per als seus treballadors (CM 83/2018).  En fase de valoració 
 Batlia  Contractació menor del servei d'espais publicitaris municipals a guia d'oci  Anunci 
 Batlia  Contractació menor del servei de notícies  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00063 Reforma interior i adequació de banys del Cementeri Municipal de Palma (CM 2018 00063)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00009 Subministrament d'energia electrica de baixa i mitja tensió  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 81/2018 Programa Nordic Walking al municipi de Palma (CM 81/2018).  En fase de valoració 
 Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics  Contractació de pòlissa anual per l'assegurança d'obra d'art  Anunci 

Pàgina 4 de 51,  1018 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010