Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Mobilitat   Exp. 19IP0711 Obres d'execució d'un carril bici al tram municipal del vial de Son Llàtzer  Anunci 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per arrendament d'un bé immoble zona Son Gotleu i Can Capes  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00016 Subministrament de fèretres a l'EFMSA (PO 2019 00016)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00015 Servei de prevenció aliè de l'EFMSA (POS 2019 00015)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 19/2019 Direcció d'Obra de l'obra civil per l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 19/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00017 Servei de formació per l'impartició de les accions formatives corresponents per a obtenir el certificat professional SSCI0312 (RD 990/2013, de 13 de desembre de 2013) (POS 2019 00017)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2019 Redacció dels projectes complets, estudi seguretat i salut, direcció obra i coordinació seguretat i salut de l'obra per a la construcció cobriment grades CF Son Fuster II (CM 10/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud ofertes equips de so i llum  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2019 Redacció del projecte i direcció d'obra per a la construcció d'una pista 3x3 al CF Miquel Nadal (CM 24/2019).  En fase de valoració 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. COS 2018-03 Servei de prevenció i control de legionel·losis de les escoles del patronat Muncipal d´Escoles d´Infants de Palma  Anunci 
 Sanitat i Consum  Servei de lloguer de cabines sanitàries per al Mercat de Son Fuster Vell  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2019 Subministrament de pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 15/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes d'una ambulància suport vital avançat amb metge  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Petició d'ofertes de 6 cabines sanitàries  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de fulletons i cartells del Servei d'Atenció Integral a la Violència de Gènere  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió dels díptics del protocol d'actuació en cas d'agressió sexista i sexual No i Punt!  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Adquisició d'habitatges d'acolliment familiar municipal  Licitacions en curs 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes per a la contractació de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del Poblat de Son Riera  Anunci 
 Cultura  Convocatoria per a autoritzacions temporals d'ús d'espai per concerts de música durant els mesos de setembre a desembre de 2019  Anunci 

Pàgina 4 de 57,  1128 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010