Inici -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00054 HONORARIS TÈCNICS PER A LA REDACCIÓ PROJECTE, ESS, DIRECCIÓ OBRA, COORDINACIÓ SEGURETAT PER LA INSTAL·LACIÓ D'UNA PASSAREL·LA PER A VIANANTS SOBRE EL TORRENT DE SA RIERA QUE DONARÀ ACCÉS DEL SECTOR 6 AL SECTOR 2 DEL C. M. DE PALMA (CM 2018 00054)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00058 Subministrament de mortalles llises (CM 2018 00058)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00053 Gestió de residus grup II i diversos (CM 2018 00053)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 71/2018 Estudi d'avaluació de l'estat de la gespa artificial dels camps de futbol Municipals (CM 71/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 72/2018 Projecte d'execució de canvi del sistema d'enllumenat per tecnologia LED en els camps de futbol Municipals (CM 72/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 70/2018 Elaboració d'audiovisuals promocionals d'activitats pròpies de l'IME (CM 70/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor del servei de canguratges per a fills i filles de mares víctimes de violència de gènere 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 66/2018 Adequació del terreny, subministrament i instal·lació equipament cal·listènia a les PE Son Cladera (CM 66/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 61/2018 Dotar el pavelló Son Ferragut de diferents elements interiors per a garantir una millor gestió de l'espai. (CM 61/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 68/2018 Eficiència energètica PM Rudy Fernández (CM 68/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 67/2018 Estudi hidrogeològic PM Rudy Fernández (CM 67/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00055 Servei d'Auditoria Operativa (CM 2018 00055)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00050 Honoraris tècnics per a la redacció projecte ESS, direcció obra i coordinació seguretat per a la reparació del porxo decoratiu de biguetes de formigó armat de l'edifici sant cristofol (sector 3) del Cementeri Municipal de Palma (CM 2018 00050)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00057 Assessoria Jurídica Mercantil, Administratiu i Contractació Pública (CM 2018 00057)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  ACCESSIBILITAT 2018-003.- CONCERT DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  EDI-MUN 2018-008 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PORTES DE FERRO MERCAT LLEVANT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures  LOGISTICA 2018-008. Subministrament de llenya per foguerons i torradors Sant Sebastià 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2018 Adequació i alçament mur de separació perimetral entre els camps de futbol del PM Germans Escalas i el solar de petanca (CM 24/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 PalmaActiva  Exp. Exp. 2-2018 PROMECO Contractació de l'elaboració del llibre "Catàleg d'establiments emblemàtics de Palma 2018", edició i impressió  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 60/2018 Reparació mur mitger entre PM Borja Moll i el CEIP Joan Miró (CM 60/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 49,  966 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010