Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Benestar Social  Anunci per a la presentació d'ofertes del contracte menor per actualitzar informació en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera i els seus habitatges  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2019 Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00033 Honoraris tècnics per a la redacció projecte i estudi de seguretat i salut per a les obres de reordenació del sector II fase II del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00033)  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00045 Gestió de correspondència-gestió de mailing (CM 2019 00045)  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00036 Subministrament de caixes de restes de fusta per als serveis d'inhumacions, exhumacions i incineracions de l'EFM (CM 2019 00036)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 37/2019 Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un equip de so  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 36/2019 Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2019 Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor del subministrament d'un escenari modular desmuntable  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00037 Obres de pavimentació pas per als vianants del quadre 6 a paredó del Cementeri de Palma (CM 2019 00037)  En fase de valoració 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament i col·locació de rampes al Castell de Bellver  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'edificació modular de sales d'assaig  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la fabricació, subministrament i instal·lació de reixes de ferro  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per al disseny i elaboración d'una APP  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA MAJOR  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00028 Servei de manteniment d'equips i carretons elevadors i escales d'usuaris de l'EFM (POS 2019 00028)  Licitacions en curs 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes servei de la descripció de dos immobles adscrits al servei de Benestar Social  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00026 Servei de lloguer, transport i gestió dels contenidors de residus de construcció i demolició, i voluminosos de l'EFM (POS 2019 00026)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00035 Subministrament d'uniformitat del departament de cementeris i manteniment de l'EFM (CM 2019 00035)  En fase de valoració 

Pàgina 2 de 61,  1208 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010