Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IMI -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00008 Servei de cotxes d'acompanyament i autocars amb conductor (POS 2020 00008)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2020 Subministrament i substitució del compressor del circuit de la climatitzadora de la unitat de tractament d'aire (UTA) de la recepció de Son Hugo (CM 22/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00011 Servei extern de gestoria i d'assessoria fiscal (POS 2020 00011)  Licitacions en curs 
 Cultura  Contractació de l'arrendament d'un immoble a la barriada de Son Gotleu amb destinació a biblioteca pública municipal i ciberaula per al foment de la lectura i desenvolupament de serveis i activitats socioculturals  Adjudicacions i formalitzacions 
 Ecologia  Contracte menor obra projecte instal·lació fotovoltaica Cabrera  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2020 Subministrament d'un paviment sintètic desmuntable per instal.lar al Pavelló Joan Seguí (CM 24/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2020 Substitució equip de climatització autònom de la zona d'oficines de les Piscines Municipals de Son Hugo (CM 15/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2020 Subministrament i instal·lació marcador de futbol al CF del PM Rudy Fernández (CM 18/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics  Sol·licitud de pressupost de transport de l'exposició de Mireia Sallarès  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020- 006 CONTRACTE MENOR DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE CARGADORES ELECTRICOS EN EL EDIFICIO DE SON PACS. "Ajuntament de Palma."  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020- 005 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL METAL·LIC PELS TANCAMENTS DE LES PISTES DEL PARC DE SON GIBERT I SON GÜELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  PIJ 2020-006 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE MONOPOSTE METÀL·LIC AMB PANELL LLUMINÓS DE DOBLE CARA I SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 26/2020 Subministrament del paviment de dues sales del PM Son Hugo (CM 26/2020).  En fase de valoració 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de creació artísitica de la imatge de les festes de Sant Sebastià 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00059 Servei de neteja i desinfecció de banys, mobiliari urbà i portes, manetes/elements de fácil accés i desinfecció de vials per a les 3 jornades de Tots Sants 2020 (CM 2020 00059)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-005 AIXECAMENT TOPOGRÀFIC PLAÇA D'ESPANYA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT-17/2020 Contracte menor de subministrament de cartutxos fumígens  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Contracte menor per a l'elaboració i edició digital de materials didactics pera la dinamització de la llengua catalana dirigits a famílies amb infants de 0 a 3 anys  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 06/2020 Obres de reforma Aragó, 246 A Bx-2n  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-004 mostres de paviment per al "PROJECTE DE MILLORES DEL PARC DE LA MAR"  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 74,  1466 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010