Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00033 Subministrament, instal·lació i posada en marxa de dos punts de càrrega elèctrica per als nous vehicles elèctrics de l'EFMSA (POSA 2021 00033)  Licitacions en curs 
 Cultura  Subministrament de material tècnic en els Teatres Municipals: Catalina Valls, Xesc Forteza i Mar i Terra  Anunci 
 Educació  Sol·licitud d'ofertes del contracte menor de realització de Tallers de lectura, expressió oral i estudi als centres educatius públics de primària de Palma  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00030 Subministrament paper ecològic TFC (POSA 2021 00030)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00029 Subministrament material oficina (POSA 2021 00029)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00037 Subministrament 2 equips audiovisuals (POSA 2021 00037)  Licitacions en curs 
 Policia Local  Policia Local - Proposta adjudicació del servei d'actualització i manteniment dels paquets software EUROCOP I EUROCOP DGT-ATEX  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Servei per a la realització de les il·lustracions, el guió i el projecte d'una publicació infantil/juvenil i educativa sobre l'illot de sa Galera  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2021 00028 Subministrament d'urnes, reliquiaris i boses porta urnes de l'EFM (POH 2021 00028)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2021 00027 Subministrament de fèretres i bosses sanitàries estanques per al transport de cadàvers amb taût de l'EFM (POH 2021 00027)  Licitacions en curs 
 Cultura  Contractació per a la restauració de dues escultures: Tiron I i Júlia dels artistes Betty Gold i Agustí Roque respectivament - DESERT -  Anunci 
 Cultura  Contracte per fer el projecte de restauració de la Creu de Sant Jordi - DESERT -  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-008 SOL·LICITUD D'OFERTES PER AL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA D'INTEL·LIGENCIA ARTIFICIAL PER A LA EMISIÓ D'ALERTES A L'EDIFICI DE SON PACS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-009 Subministrament de tablets gràfiques  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-011 Realització de manual d'estil per la senyalètica inclusiva del Ajuntament de Palma  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-010 Subministrament sistema videoconferència Son Pacs  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-007 Subministrament senyalètica accessible edifici pilot Son Pacs  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Contractació de subministrament d'una càmera HD compatible amb Visca i la seva instal·lació a la sala de premsa del Ajuntament de Palma  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-006 Subministrament material ortopèdic  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0333-E21 - Sol·licitud d'ofertes per servei d'arrendament de diferents vehicles per al parc mòbil de la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Anunci 

Pàgina 2 de 83,  1651 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010