Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2021 Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas(CM 09/2021).  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a contractació d'un servei de documentació, comissariat i disseny d'una exposició als carrers de Palma sobre la memòria de les Festes de Sant Sebastià  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0188-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament d'articles d'autodefensa per a la Policia Local  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 362/2021 Contracte menor per a un servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte, plecs tècnics i direcció de les obres de manteniment i millora de diverses escoles del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  Exp. 1/2021 Contracte menor per al subministrament i instal·lació de sensors WIFI o punts d'accés a les platges de palma  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00016 Servei pel desenvolupament, realització i valoració de les proves pràctiques slectives per la borsa de feina temporal d'administratius/ves EFMSA (POSA 2021 00016)  Licitacions en curs 
 Turisme  Exp. 2/2021 Contracte menor pel servei de processat, integració i visualització de l'aforament en temps real a partir de la informació subministrada dels sensors wifi o punts d'accés presents a les platges de Palma.  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del cicle de microespectacles a espais no convencionals "Zona Restringida", amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2021 Fabricació i subministrament (amb transport inclòs) de 40.000 Targetes de PVC amb xip de proximitat Mifare Ultralight impreses a 4+4 tintes (CM 03/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 08/2021 Servei de reparació de filtracions i goteres a tres zones de les cobertes de les PM Son Hugo (CM 08/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 07/2021 Subministrament i substitució de les vidrieres corredisses i retirada de vidres fixes dels mòduls que donen a la piscina interior del PM Son Hugo (CM 07/2021).  En fase de valoració 
 Igualtat  Aplicació de pintura antigraffitti al mural realitzat pel Moviment Feminista de Mallorca al Casal de barri de Can Alonso  Adjudicacions i formalitzacions 
 Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics  DESERTA - Sol·licitud de propostes per a una anàlisi sectorial de les arts visuals a Palma actualment  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor del mobiliari de pisos d'acollida de l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. AD 21002 Contractació de Servei de Gestoria Administrativa  Anunci 
 Benestar Social  Petició d'ofertes per a la contractació menor de la realització de tasques de desembossament de les diferents canonades que formen part dels albergs de Son Riera  Anunci 
 Igualtat  Impressió de material de sensibilització entorn a l'Orgull LGTBI 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Repartiment de material de sensibilització entorn a l'Orgull LGTBI 2021  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2021 Contractació del subministrament de biomassa d'estella de pi G30 o G50 i humitat màxima del 30% per a la nova caldera instal·lada a les piscines de Son Hugo (CM 04/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0182-E21 Decret adjudicació Lloguer vehicle del 15/05 fins al 15/10 - Furgoneta FIAT DOBLO  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 78,  1546 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010