Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Contractació de la restauració dels retrats ovalats ubicats a Batlia, el del rei Ferran VII i la reina Maria Cristina de Borbón  Anunci 
 Cultura  Contractació neteja del bust de José Mª Quadrado de l'escultor Miquel Arcas Cabrer  Anunci 
 Cultura  Contractació neteja de les escultures "negro & blanco horizontal" (1999), de George Sugarman i "monument a la dona" (1970), de Joan Miró  Anunci 
 Mobilitat   Exp. 21EX0671 Contracte menor subministre de pintura i aplicació de la mateixa destinada a urbanisme tàctic entorn escolar  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2021 Servei d'obertura i tancament de les pistes poliesportives municipals de Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 14/2021).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  2021-003-ACCESSIBILITAT-Assistència tècnica Access City Awards  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 20/21 Contractació menor per a la publicació d'anuncis de caràcter oficial i derivats d'expedients administratius en premsa escrita  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0233-E21 Sol·licitud d'ofertes pera al subministrament d'equips informàtics per a la Policia Local  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2021 Servei d'activitats aquàtiques a realitzar a determinades instal·lacions esportives municipals de Palma (CM 13/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2021 Subministrament i instal·lació de baranes d'inox i vidre per balconada de la façana principal del Poliesportiu Germans Escalas (CM 10/2021).  En fase de valoració 
 Educació  Exp. GLX 2019/121 Contracte de servei de redacció del projecte de dotació de serveis  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0236-E21 Sol·licitud d'ofertes per a al subministrament de cascs de Gala per a la Secció Muntada de la Policia Local  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor de punts d'informació campanya NO i PUNT!  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 12/2021 Servei de manteniment preventiu de les instal.lacions tèrmiques del PM Germans Escalas (CM 12/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2021 Construcció d'una pista de futbol de 3x3 en el recinte del Camp de Futbol Municipal de Miquel Nadal (CM 11/2021).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  EM 2021-002-AULA POLIVALENT SON XIMELIS_SOL·LICITUD D'OFERTES  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Exp. 21028 Sol·licitud d'ofertes per al Contracte de servei per a la realització de l'exposició sobre les Germanies  Anunci 
 Batlia  Exp. CMSERV GP08/21 Contractació d'un servei d'impressió de diferents elements comunicatius en paper, en diferents formats - DESERT -  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00018 Servei de metal·listeria i fusteria metàl·lica dels edificis i cementiris de l'Empresa Funeraria Municipal, S.A. (POSA 2021 00018)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00014 Subministrament de caixes de restes de fusta i de PVC per als serveis d'inhumacions, exhumacions i incineracions del cementeri municipal de palma l'EFMSA (POSA 2021 00014)  Licitacions en curs 

Pàgina 2 de 79,  1578 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010