Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Bombers de Palma  Exp. 1175-F21 Sol·licitud d'ofertes per el subministrament de polos de màniga llarga per al servei de bombers de Palma  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00035 Subministrament i instal·lació de dos monòlits-cartell per a les rotondes d'entrada al tanatori de Son Valentí-Palma i Bon Sosec-Marratxi de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2021 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 43/2021 Contracte menor de servei per a la retirada d'envasos i residus tòxics del laboratori municipal  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00034 Subministrament i instal·lació de lluminàries per al tanatori de Son Valentí-Palma i Bon Sosec-Marratxi de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (POSA 2021 00034)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Exp. 21063 Contracte menor de subministrament per a la realització d'una exposició sobre Fotoperiodisme a Palma al segle XXI  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 22/2021 Subministrament i instal·lació d'un tancament de reixa per a les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 22/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 2.20 Petició d'ofertes per a l'adquisició de vestuari per la Banda de Música  Anunci 
 Igualtat  Impressió i col·locació de text en vinil en el marc del Dia internacional contra la violència cap a les dones  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2021 Subministrament i instal·lació d'una barana perimetral delimitadora del terreny de joc del camp de futbol 11 del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 21/2021).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 24/2021 Subministrament i instal·lació de sondes de temperatura i instal·lació i connexió de software de control de dosificació de producte químic als dos vasos de piscina del Palau Municipal d'Esports Son Moix. (CM 24/2021).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  ACC 2021-013 Subministrament de tablets gràfiques  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Distribució dels cartells i fulletons de difusió dels serveis d'atenció a la violència de gènere municipals. Octubre 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió del material de difusió del Dia internacional contra la violència cap a les dones. Novembre 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2021 Servei de repintat de línies esportives al paviment de les pistes poliesportives esportives exteriors del Palau Municipal d'Esports Son Moix i subministrament de 2 protectors per pilar de cistella de bàsquet (CM 20/2021).  En fase de valoració 
 Policia Local  Exp. 0375-E21 Sol·licitud d'ofertes per servei d'arrendament de diferents vehicles per al parc mòbil de la Policia Local de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 18/2021 Subministrament d'un camp de waterpolo amb porteries i banquetes a PM Son Hugo (CM 18/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 10/2021 Subministrament i instal·lació de baranes d'inox i vidre per balconada de la façana principal del Poliesportiu Germans Escalas (CM 10/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2021 Instal·lació del nou enllumenat led als camps de futbol municipals de Son Roca, Secar de la Real, Es Coll d'en Rabassa i La Victòria (Sa Indioteria).(CM 15/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2021 Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 16/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 17/2021 Subministrament i instal·lació de 5 extractors d'aire al Poliesportiu Germans Escalas (CM 17/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 2 de 84,  1675 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010