Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Crida de projectes de creació i recerca artística CAC Palma 2021  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor pel servei de Difusió i retransmissió de la 1ª Vetllada de boxa femenina "Ciutat de Palma"  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0209-E21 Subministrament de tests indiciaris de drogues en saliva i el servei d'anàlisi per a Policia Local.  Anunci 
 Igualtat  Contractació menor pel repartiment i fixació manual de cartelleria campanya No i punt!  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0206-E21 Sol·licitud d'ofertes pera al d'una impressora de transferència tèrmica i dels seus components per a la Policia Local  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EM 2021-001-BIBLIOTECA PERE GARAU  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0192-E21 Subministrament de dues columnes d'armaris de seguretat per a la Policia Local  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2021 Servei per tasques de jardineria a determinades instal·lacions de l'IME (CM 06/2021).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  Exp. TUR 3/2021 Contracte menor de servei per a la gravació i edició de videos 360º de 3 rutes turístiques virtuals de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  INFRAESTRUCTURES 2021-001 CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE GESTIÓ DE CONTINGUTS, DE LA REGIDORIA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT, A LES XARXES SOCIALS DELS PERFILS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00015 Subministrament, instal·lació i posada en marxa de la maquina refredadora/bomba de calor del tanatori de son valentí de l'EFMSA (POSA 2021 00015)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00011 Subministrament de dos equips audiovisuals per a les sales de cerimonies dels tanatoris de Palma i Bon Sosec de l'EFMSA (POSA 2021 00011)  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 09/2021 Subministrament i instal·lació de penjadors i taules àrbitres als vestidors de les instal.lacions exteriors del Poliesportiu Germans Escalas(CM 09/2021).  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Presentació d'ofertes destinades a contractació d'un servei de documentació, comissariat i disseny d'una exposició als carrers de Palma sobre la memòria de les Festes de Sant Sebastià  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0188-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament d'articles d'autodefensa per a la Policia Local  Adjudicacions i formalitzacions 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 362/2021 Contracte menor per a un servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte, plecs tècnics i direcció de les obres de manteniment i millora de diverses escoles del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00016 Servei pel desenvolupament, realització i valoració de les proves pràctiques slectives per la borsa de feina temporal d'administratius/ves EFMSA (POSA 2021 00016)  Licitacions en curs 
 Turisme  Exp. 1/2021 Contracte menor per al subministrament i instal·lació de sensors WIFI o punts d'accés a les platges de palma - DESERT -  Anunci 
 Turisme  Exp. 2/2021 Contracte menor pel servei de processat, integració i visualització de l'aforament en temps real a partir de la informació subministrada dels sensors wifi o punts d'accés presents a les platges de Palma - DESERT -  Anunci 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei de disseny, assessorament artístic i suport a la producció tècnica del cicle de microespectacles a espais no convencionals "Zona Restringida", amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2022  Anunci 

Pàgina 3 de 79,  1578 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010