Inici ->  Empreses, organismes i altres -> EFMSA

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00072 Subministrament de guants d'un sol ús de nitril sense pols (CM 2020 00072)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00073 Subministrament de caixes de restes de PVC per al servei d'exhumacions i d'inhumacions (CM 2020 00073)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00065 147 lots de Nadal (CM 2020 00065)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00008 Servei de cotxes d'acompanyament i autocars amb conductor (POS 2020 00008)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00011 Servei extern de gestoria i d'assessoria fiscal (POS 2020 00011)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00059 Servei de neteja i desinfecció de banys, mobiliari urbà i portes, manetes/elements de fácil accés i desinfecció de vials per a les 3 jornades de Tots Sants 2020 (CM 2020 00059)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00053 Subministrament, instal·lació i posada en marxa de les dues bombes de reg del sector 6 (Son Valentí) del Cementeri de Palma (CM 2020 00053)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00045 Consultoria per al desenvolupament de treballs específics d'Auditoria Operativa 2020 (CM 2020 00045)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00047 Obra d'adequació interior espai per l'instal·lació d'un forn crematori al Tanatori II (Bon Sosec) Marratxi (CM 2020 00047)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00015 Subministrament de 17 PC i diversos (CM 2020 00015)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00003 Servei extern de formació (POS 2020 00003)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00010 Servei d'auditoria (POS 2020 00010)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00043 Fabricació i subministrament de 11 faristols d'acer corten pel Tanatori I (Palma) i Tanatori II (Marratxi) (CM 2020 00043)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00035 Obres de reparació de l'oratori central del Cementeri de Palma (CM 2020 00035)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00009 Servei de metal·listeria i fusteria metàl·lica per a la conservació dels edificis i cementeris de l'EFM (POS 2020 00009)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00005 Subministrament de material elèctric i d'il·luminació de l'EFM (POS 2020 00005)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00001 Subministrament d'estores i peluts pels edificis de l'EFM, inclòs servei de neteja, canvi i manteniment (POS 2020 00001)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00003 Subministrament de bancs de fundició ductil per als sectors 5, 6 i 7 (Son Valentí) del Cementeri de Palma (CM 2020 00003)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2020 00004 Subministrament de materials de ferreteria i equips de protecció individual (EPIS) de l'EFM (PO 2020 00004)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00004 Servei reparació de xapa i pintura de la flota de vehicles de l'EFM (CM 2020 00004)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 11,  214 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010