Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Patronat de l'Habitatge - RIBA -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Educació  Exp. 23047 Realització de la dinamització a diferents centres educatius, per a realitzar els codissenys dels entorns escolars de l'Eix Cívic de Cotlliure  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació ofertes contractació artística programa 100% Estiu a Bellver 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2023 00010 Subministrament de plaques enumerades i perforades per a la identificació de restes del servei de exhumacions del Cementeri Municipal de Palma (POSA 2023 00010)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2023 Substitució de càrrega filtrant, vàlvules i conjunt de col·lectors dels filtres d'arena del sistema de filtració de la piscina petita del Poliesportiu Germans Escalas.(CM 06/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor treballs de fixació manual cartelleria campanya "Només Sí és Sí"  Anunci 
 Benestar Social  Anunci presentació d'ofertes relatives contractació menor de serveis per l'organització jornades de treball relatives al nou model d'intervenció i la seva evolució al llarg dels darrers 40 anys de l'àrea de benestar social.  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 03/2023 Subministrament i instal·lació de xarxes a les instal·lacions de Son Moix i Miquel Nadal (CM 03/2023)..  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació d'un estudi per a la restauració de l'orgue de Can Balaguer.  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2023 Obra canvi quadre de llums actuals als CF 11 de Son Flo i Son Ferriol (CM 05/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. FM-01/2023 Contracte menor de lloguer de cabines sanitàries per al Mercat Temporal d'Oportunitats "ES MERCADET DE SON FUSTER"  Anunci 
 Igualtat  Contracte menor estudi sobre prostitució deslocalitzada a Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Exp. 4/2023 Petició d'ofertes relatives a la contractació menor de subministrament de targetes de compra d'aliments bàsics per a situacions d'urgència  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2023-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES DE RESINA PER FESTES I EVENTS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Exp. 23032 Contracte menor mural centre escolar  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contractació menor per a la impressió de dues banderes feministes i dues banderes LGTBI  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2023 Servei per monitoritzar l'activitat i la seguretat dels usuaris de la Piscina del Poliesportiu Germans Escalas. (CM 04/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2023 Subministrament i instal.lació d'una cortina separadora elevable motoritzada del pavelló del PM Germans Escalas (CM 01/2023).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per al lloguer de dues cabines sanitàries. Febrer 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. CB02 Contractació d'un suport per als programes públics PalmaCultura 2023 a Can Balaguer i Casal Solleric.  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Subministrament de 2.500Kg d'aliment sec (PINSO) per moixos adults allotjats al Centre sanitari municipal de protecció animal, Son Reus  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 105,  2099 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010