Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Entitat Objecte Estat
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-008 ACTUALITZACIÓ DE SOFTWARE RIB PRESTO  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00047 Subministrament de discos/plaques de material gres refractari o similar (CM 2019 00047)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00042 Honoraris tècnics per la realització d'un informe geotècnic per a la construcció d'una passarel·la al Torrent de Sa Riera (CM 2019 00042)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00034 Subministrament de productes d'impremta a l'EFM (POS 2019 00034)  Licitacions en curs 
 Joventut  Contractació menor per a la instal·lació de paviment laminat a la sala 2 de l'Espai Jove Migjorn  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00033 Servei de revisió i actualització en matèria de compliance corporatiu, nomenament i desenvolupament de funcions pròpies de l'oficial de compliment extern (POS 2019 00033)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00032 Subministrament de material textil i plàstic de productes funeraris per a l'EFM (PO 2019 00032)  Licitacions en curs 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00030 Subministre de material d'oficina i paper ecológic TCF de l'EFM (POS 2019 00030)  Licitacions en curs 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs d'impremta i distribució de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener de 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00031 Subministrament de feretres i bosses sanitaries estanques per al transport de cadàvers amb taud de l'EFM (PO 2019 00031)  Licitacions en curs 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 10/2019 Obres de reforma edifici plurifamiliar situats als carrers Miquel del Sants Oliver, Damàs Calvet i Goethe de Palma  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 42/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 005 Anunci per a la licitació del contracte de servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i impressions de la guia turística de referència de la ciutat: Palma, destinació urbana  Licitacions en curs 
 Migracions  Contracte menor de material de difusió i propaganda per a la campanya STOP Racisme  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 19 032 Anunci per a la licitació del contracte de servei d'impressió per a la FTP365  Licitacions en curs 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a pòlissa anual per l'assegurança d'obra d'art - 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de vestuari  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2020  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 4 de 65,  1282 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010