Inici -> Ajuntament -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

La Junta de Govern de 18 de maig de 2022 acordà aprovar el Pla de Contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma. D'acord amb el punt segon de l'esmenat acord es procedeix a la publicació del Pla de Contractació Municipal.

Logo pdfPla de contractació Municipal per a l'exercici 2022 de l'Ajuntament de Palma

Entitat Objecte Estat
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CO 02-2022 CONTRACTACIÓ PER A LA COMPRA D'UN BÉ IMMOBLE AL BARRI DE PERE GARAU DESTINAT A ESCOLA D'INFANTS AL MUNICIPI DE PALMA.  Anunci 
 Turisme  Exp. 32/2022 CONTRACTE PER L'EDICIÓ, IL·LUSTRACIÓ, REVISIÓ I IMPRESSIÓ D'UN LIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DEL LABORATORI MUNICIPAL  Anunci 
 Benestar Social  Presentació d'ofertes relatives al subministrament d'un sistema d'informació web per la gestió dels serveis municipals d'atenció domiciliària, per al servei d'ajuda a domicili i per al servei de menjar a domicili  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  PARCS I JARDINS 2022-001 SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS JARDINS  En fase de valoració 
 Mobilitat   Acord d'aprovació i adjudicació del contracte basat en l'Acord Marc de servei de cobrament a l'estranger de sancions en matèria de trànsit a titulars i conductors amb domicili a fora d'Espanya  Adjudicacions i formalitzacions 
 Turisme  CONTRACTE MENOR PER L'EDICIÓ, IL·LUSTRACIÓ, REVISIÓ I IMPRESSIÓ D'UN LIBRE SOBRE LA HISTÒRIA DEL LABORATORI MUNICIPAL  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2022 Renovació del fals sostre dels vestuaris a la instal·lació poliesportiva de Rudy Fernández. (CM 39/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2022 Subministrament i instal·lació de dos termo-acumuladors d'ACS a gas dels vestidors del camp rugbi del Poliesportiu Municipal Germans Escalas (CM 43/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00030 Servei de gestió de xarxes socials vinculades a l'activitat de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. i els centres que gestiona (POSA 2022 00030)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00018 Servei de celebracions i organització de cerimònies breus i de comiat personalitzades per a les famílies dels difunts als centres de l'Empresa Funerària Municipal, S.A. així com d'escampada de cendres al mar des de una embarcació (POSA 2022 00018)  Licitacions en curs 
 Participació Ciutadana   Contractació d'un servei per cobrir les necessitats per a la creació artística de la imatge, disseny i maquetació de la campanya publicitària de les festes de Sant Sebastià 2023  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'oferta per a la restauració de l'estendard de la Universitat ubicat al despatx antic del batle de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per restaurar l'escultura Device to root out evil de Dennis Oppenheim  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2022 00032 Subministrament del equipament per a la festivitat de Tots Sants així com els serveis d'acompanyament musical (POSA 2022 00032)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2022 00027 Serveis de profesional escultor de pedra arenisca per a tasques d'ornamentació i condicionament d'unitats d'enterrament de l'EFMSA (POH 2022 00027)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0374-E22 Sol·licitud d'ofertes pel subministrament de defenses semirígides personals, juntament als corresponents baldrics, per a la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació per a la realització del disseny de pictogrames, adaptació als diferents suports de senyalització i gestió de la preimpressió amb les imprentes  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2022 Subministrament d'ordinadors (CM 44/2022).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2022 00025 Subministrament de fèretres model 10 (Mallorquina) per l'Empresa funerària Municipal, S.A.(POS 2022 00025)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Restauració del conjunt escultòric de Josep Guinovart ubicat al Parc de la Mar  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 101,  2018 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010