Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Escola Municipal de Formació  Anunci petició d'ofertes organització i desenvolupament d'activitats formatives  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2020 00017 Subministrament de flors i complements florals de l'EFM (POH 2020 00017)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00001 Servei d'elaboració de nòmines de l'EFM (POSA 2021 00001)  Licitacions en curs 
 Cultura  Exp. 2.10 Petició d'ofertes pel transport d'instruments de la Banda Municipal de Música  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00016 Obres de substitució de la xarxa d'aigua del Sector 3 del Cementeri de Palma (POS 2020 00016)  Licitacions en curs 
 Bombers de Palma  Exp. 99999-P21 Contracte menor pel servei de manteniment correctiu de la flota de vehicles del servei contra incendis i salvament  Anunci 
 Cultura  Exp. 2.7 Petició d'ofertes per a l'adquisició de canyes de clarinet i saxòfon  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 5/2021 Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal 5-21  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 4/2021 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 4-21  Adjudicacions i formalitzacions 
 Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics  Bases de la convocatòria de projectes comissarials 2021 del Casal Solleric  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 3/2021 Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal  Anunci 
 Benestar Social  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 29/2020 Obra de rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a l'àmbit de les pistes exteriors del PM Germans Escalas (CM 29/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 27/2020 Obra per a la impermeabilització de la coberta del PM Viver (CM 27/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2020 Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de riscs laborals, i vigilància de la salut (CM 30/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2020 Obra per a la reparació i adequació del paviment ubicat a la zona de Presidència de l'IME (CM 23/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 2/2021 Contractació menor de servei per a la creació, edició i gravació d'un vídeo sobre consum responsable  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 28/2020 Obra per a la reparació i millora de l'estació de fecals del PM Toni Servera (CM 28/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs d'impremta de vinils adhesius  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1/2021 Contractació menor de subministrament per a la impressió i exposició de fotografies en el dia Internacional de les malalties rares  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 75,  1499 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010