Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Medi Ambient i Benestar Animal  Servei assistència externa especialitzada CSM Son Reus  Anunci 
 Policia Local  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de 65 cadires per a les diferents dependències de la Policia Local de Palma, conformement a les especificacions contingudes als PPT  Anunci 
 CSMPA  Contracte menor execució projecte obres consistent en la substitució de l'actual coberta de l'edifici de caneres N3, CSM de Son Reus  Anunci 
 Medi Ambient i Benestar Animal  Convocatoria contracte menor subministrament d'electricitat punts recàrrega vehicles elèctrics instal·lacions CSM de Son Reus  Anunci 
 Cultura  Contractació restauració i neteja de l'escultura "Palma Steps" ubicada a la pça. Porta de Santa Catalina  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació de la restauració i neteja de l'escultura "Maternitat" ubicada al passeig Dalt Murada  Anunci 
 Cultura  Contracte menor per a l'execució de tallers d'arts escèniques: d'octubre a desembre de 2021  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EM 2021-003 ASSISTÈNCIA TÈCNICA REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC SON REUS  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2021 00025 Servei per l'elaboració, implantació i seguiment del pla d'igualtat entre dones i homes de l'EFMSA (POS 2021 00025)  Licitacions en curs 
 Cultura  Restauració escultura "Cigne" de Pere Pavia, ubicada a la font de la plaça Ramon Rotger Moner  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CMXER GP 22/ 21 URB Contractació menor per al servei de generació de continguts per a la campanya publicitària "Nou Pla General de Palma"  En fase de valoració 
 Cultura  Restauració escultura "Porta del Mar" de Manuel Hernández Mompó ubicada al passeig Mallorca  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0299-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de 60 grillons amb clau i les corresponents fundes porta grillons, per al personal de la Policia Local de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Restauració escultura "Autoretrat" d'Alexis Leyva Machado "Kcho", situada al Parc de la Mar  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Restauració de dues escultures de guix ubicades al Museu d'Història de la ciutat (castell de Bellver)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 31/2021 Contracte menor per al subministrament de materials de promoció de la salut  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POSA 2021 00026 Subministrament de components i equips informàtics per l'EFMSA (POSA 2021 00026)  Licitacions en curs 
 Sanitat i Consum  Exp. 37/2021 Contracte d'un servei d'assistència tècnica per al Pla Estratègic Municipal de prevenció de les addicions  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 297-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de defenses personal per a la Policia Local  Anunci 
 Policia Local  Exp. 0298-E21 Sol·licitud d'ofertes per al subministrament de fundes per als diferents tipus d'arma de foc que el personal de la Policia Local té assinat  Anunci 

Pàgina 3 de 83,  1651 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010