Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Cultura  Petició d'ofertes per al servei d'aparellador o arquitecte tècnic corresponents a al projecte de restauració de la Sala Medieval de Can Balaguer i la seva execució  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació per a l'aixecament de plànols de l'antiga presó de Palma dels edificis dins del perímetre del fossat  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Condicions contractació per a la impressió del catàleg del fons de la Col·lecció Domènech-Vázquez dipositat a Can Balaguer  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a l'adquisició de mobiliari per a diverses biblioteques municipals  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 34/2019 Substitució de les finestres de la piscina interior que donen a l'exterior de Son Hugo (CM 34/2019).  En fase de valoració 
 Gabinet General Tècnic   Sol·liciud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil dels correfocs organitzats per l'Ajuntament de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-007 ESTUDI GEOTÈCNIC I PERMEABILITAT DE SON TOELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 33/2019 Reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal Son Roca (CM 33/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de netejar i consolidar el conjunt escultòric del Parc de la Mar  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar l'escultura "Cigne" de l'escultor Pere Martínez Pavia  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar l'escultura "Animal en acció XII"  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar la tela pintada "El desembarc del Rei En Jaume a Santa Ponça"  Anunci 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar i netejar l'arca d'insaculacions municipal  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00021 Honoraris tècnics per a la redacció de projecte, ess, direcció obra, coordinació seguretat per a les obres de reparación de l'oratori central del cementeri municipal de Palma (CM 2019 00021)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de pressuposts per tal de restaurar la tela pintada "Morts del Montcades", obra d'Antoni Ribas  Anunci 
 Joventut  Contractació menor IMPREMTA I DISTRIBUCIÓ de l'Agenda Jove mesos octubre-novembre 2019 (agendes novembre-desembre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor DISSENY I MAQUETACIÓ de l'Agenda Jove mesos octubre-novembre 2019 (agendes novembre-desembre 2019)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2019 Impermeabilització de la canaleta de la piscina del poliesportiu Rudy Fernández (CM 30/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 2168/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 2168/2019  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EDI-MUN 2019-002 FABRICACIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALES METÀL·LIQUES I LÍNIES DE VIDA  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 63,  1241 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010