Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. AD 19 001 Anunci per a la licitació del contracte del servei de traduccions per a la fundació turisme palma 365  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00017 Revisió i certificació anual de línies de vida verticals EN 353-1 i revisió anual d'EPIS del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00017)  Adjudicacions i formalitzacions 
 PalmaActiva  Exp. 1/2019 FOR Oferta per a la contratació del servei de lloguer de plataforma de formació  Anunci 
 Cultura  Sol·licitud d´ofertes per a la contractació de serveis de producción de so i llum Palmadansa i Palma Primavera  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 13/2019 Direcció d'obra de l'obra de instal·lacions per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 13/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 14/2019 Direcció d'obra de l'obra civil per a l'alimentació amb energia calorífica a la piscina de Sant Jordi (CM 14/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 12/2019 Assegurança de responsabilitat civil per al personal directiu (gerent) de l'IME (CM 12/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00014 Obres d'instal·lació de mòduls de columbaris per al cementeri municipal de Palma i al Cementeri de Sant Jordi (POS 2019 00014)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00015 Obres d'instal·lació de mòduls de columbaris per al cementeri municipal de Palma i al Cementeri de Sant Jordi (POS 2019 00014)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Policia Local  Exp. 0219-E19 Subministrament de 16.000 cartutxos de calibre 9 mil·límetres Parabellum -DESERT-  Anunci 
 Cultura  Presentació de propostes per a la MOSTRA DE TEATRE AFICIONAT A PALMA, BURBALL 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació de propostes d'ESPECTACLES PER A ADULTS ALS TEATRES MUNICIPALS DE PALMA temporada 2019/2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació de propostes per a autoritzacions temporals d'ús d'espai durant els mesos de juny de 2019 als Teatres Municipals  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00011 Honoraris tècnics per a la realització d'un estudi hidrològic del torrent de sa Riera a l'alçada del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00011)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00015 Reparació de xapa i pintura de vehicles funebres de l'EFM (CM 2019 00015)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 1935/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 1935/2019  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 529/2019 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 11/2019 Subministrament i instal·lació de passamans a les quatre escales de les grades de Son Hugo (CM 11/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. AD 19 002 Anunci per a la contractació del servei de consultoria per a la selecció d'un tècnic de promoció turística per a la FTP365  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de propostes per a la restauració de l'escultura "Device to root out devil" (1997), obra de l'escultor Dennis Oppenheim, situada a la plaça Porta de Santa Catalina  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 6 de 58,  1142 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010