Inici ->  Empreses, organismes i altres -> IME -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. COS 2018-03 Servei de prevenció i control de legionel·losis de les escoles del patronat Muncipal d´Escoles d´Infants de Palma  Anunci 
 Sanitat i Consum  Servei de lloguer de cabines sanitàries per al Mercat de Son Fuster Vell  Anunci 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes d'una ambulància suport vital avançat amb metge  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 15/2019 Subministrament de pelet per a la caldera de qualsevol instal·lació de l'IME que ho hagi de menester (CM 15/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Petició d'ofertes de 6 cabines sanitàries  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió dels díptics del protocol d'actuació en cas d'agressió sexista i sexual No i Punt!  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Adquisició d'habitatges d'acolliment familiar municipal  Licitacions en curs 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 04/2019 Servei de seguretat i vigilància en l'obertura i tancament de les pistes Son Cladera, Es Pil·larí i Alexander Fleming (CM 04/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Impressió de fulletons i cartells del Servei d'Atenció Integral a la Violència de Gènere  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes per a la contractació de demolició de construccions i infraestructures aixecades en els terrenys on es situaven albergs enderrocats del Poblat de Son Riera  Anunci 
 Cultura  Presentació ofertes espectacles infantils i juvenils als teatres municipals TOTIMOLT 2019-20  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Convocatoria per a autoritzacions temporals d'ús d'espai per concerts de música durant els mesos de setembre a desembre de 2019  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-001 DEMOLICIÓN EDIFICIOS CLL PIERRE DE LAVEDAN  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00023 Subministrament de 8 unitats de PC HP 800 per a l'EFM (CM 2019 00023)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00022 Subministrament de fundes de restes amb tancament de cremallera no biodegradables, destinats per a la reducció i trasllats de restes (CM 2019 00022)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Mobilitat   Contracte menor d'obres per l'execució de la prolongació d'un carril bici  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei per a la de direcció artística de l'encesa dels Llums de Nadal 2019  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-006 MESURES CAUTELARS DE SEGURETAT EDIFICI C/ POSADA DE LLUC, 12  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 002 Anunci per a la licitació del contracte del servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i traducció de la guia de turisme familiar i redisseny i traducció del fulletó de turisme accessible  En fase de valoració 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. AD 19 001 Anunci per a la licitació del contracte del servei de traduccions per a la fundació turisme palma 365  En fase de valoració 

Pàgina 7 de 60,  1181 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010