Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 43/2019 Servei de Laboratori per la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes (CM 43/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 OAC's  Proposta d'adjudicació del contracte menor de subministrament per la compra de 2 polsadors Vision per a l'oficina d'atenció a la ciutadania de Son Moix  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Sant Sebastià 2020 - Contractació servei de programació i realització d'un joc vivencial "Trescabarris"  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00051 Subministrament de kits per al servei judicial representat gràficament amb logotip de l'EFM i de l'Ajuntament de Palma (CM 2019 00051)  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00049 Subministrament d'un vehicle nou (furgoneta) pel departament de cementeri de l'EFM (CM 2019 00049)  En fase de valoració 
 Participació Ciutadana   Sant Sebastià 2020 - Contractació servei de programació, difusió i realització d'un cicle de microespectacles a espais no convencionals "Zona Restringida"  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per activitats de circ - Sa Rueta 2020  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 006 Anunci per a la licitació del contracte del servei de desenvolupament, redisseny, manteniment i gestió integral de la nova web turística de Palma  Anunci 
 Benestar Social  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional de l'àrea de Benestar Social  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 47/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 47/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2019 Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de serveis per a la realització del diagnòstic de les addiccions a Palma i la redacció del pla municipal de prevenció de les addiccions  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de les obres de restauració de la Sala Medieval de Can Balaguer i la seva execució  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes del servei d'informació per a la realització de visites guiades a Can Balaguer  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala per l'any 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 44/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació de les actuacions del Drac de Na Coca 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 5-2019 Contractació del subministrament de publicitat per al projecte de infravivenda Cala Major-Sant Agustí  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 4-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament de material informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 3-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament d'equipament informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent - DESERT-  Anunci 

Pàgina 2 de 64,  1264 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010