Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Participació Ciutadana   Sant Sebastià 2020 - Contractació servei de programació i realització d'un joc vivencial "Trescabarris"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Sant Sebastià 2020 - Contractació servei de programació, difusió i realització d'un cicle de microespectacles a espais no convencionals "Zona Restringida"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per activitats de circ - Sa Rueta 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 006 Anunci per a la licitació del contracte del servei de desenvolupament, redisseny, manteniment i gestió integral de la nova web turística de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional de l'àrea de Benestar Social  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 47/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 47/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2019 Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de les obres de restauració de la Sala Medieval de Can Balaguer i la seva execució  Anunci 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de serveis per a la realització del diagnòstic de les addiccions a Palma i la redacció del pla municipal de prevenció de les addiccions  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes del servei d'informació per a la realització de visites guiades a Can Balaguer  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala per l'any 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 44/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 5-2019 Contractació del subministrament de publicitat per al projecte de infravivenda Cala Major-Sant Agustí  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació de les actuacions del Drac de Na Coca 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 4-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament de material informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 3-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament d'equipament informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent - DESERT-  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-009 l'ESTUDI DE LA QUALITAT I LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL DEL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE SON TOELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Palma Espai d'Art  Convocatòria de contractació de comissariats  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-008 ACTUALITZACIÓ DE SOFTWARE RIB PRESTO  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00047 Subministrament de discos/plaques de material gres refractari o similar (CM 2019 00047)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 67,  1321 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010