Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Turisme Palma de Mallorca 365 -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 32/2019 Subministrament i instal·lació de quatre línies de vida a la coberta de Son Hugo (CM 32/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a les obres d'il·luminació ornamental del pati i la façana de Can Balaguer  Anunci 
 Benestar Social  Anunci per a la presentació d'ofertes del contracte menor per actualitzar informació en un cens de les persones que habiten en el poblat de Son Riera i els seus habitatges-DESISTIMENT-  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 39/2019 Subministrament ordinadors i monitors (CM 39/2019).  En fase de valoració 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00036 Subministrament de caixes de restes de fusta per als serveis d'inhumacions, exhumacions i incineracions de l'EFM (CM 2019 00036)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00033 Honoraris tècnics per a la redacció projecte i estudi de seguretat i salut per a les obres de reordenació del sector II fase II del Cementeri Municipal de Palma (CM 2019 00033)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00045 Gestió de correspondència-gestió de mailing (CM 2019 00045)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament d'un equip de so  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 37/2019 Servei d'escola municipal de Patinatge (CM 37/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 36/2019 Servei d'escola municipal d'Handbol (CM 36/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2019 Servei d'escola municipal d'Atletisme (CM 35/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per al subministrament i col·locació de rampes al Castell de Bellver  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor del subministrament d'un escenari modular desmuntable  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00037 Obres de pavimentació pas per als vianants del quadre 6 a paredó del Cementeri de Palma (CM 2019 00037)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a la fabricació, subministrament i instal·lació de reixes de ferro  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per a la redacció del projecte bàsic i d'execució de l'edificació modular de sales d'assaig  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Sol·licitud de propostes per al disseny i elaboración d'una APP  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Anunci de petició d'ofertes servei de la descripció de dos immobles adscrits al servei de Benestar Social  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGISTICA-2019-004- CONTRACTE DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE (3) ESCALES MECÀNIQUES UBICADES EN LES GALERIES COMERCIALS DE PLAÇA MAJOR  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00028 Servei de manteniment d'equips i carretons elevadors i escales d'usuaris de l'EFM (POS 2019 00028)  Licitacions en curs 

Pàgina 6 de 65,  1290 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010