Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Consorci Platja de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00049 Subministrament d'un vehicle nou (furgoneta) pel departament de cementeri de l'EFM (CM 2019 00049)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00051 Subministrament de kits per al servei judicial representat gràficament amb logotip de l'EFM i de l'Ajuntament de Palma (CM 2019 00051)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Sant Sebastià 2020 - Contractació servei de programació i realització d'un joc vivencial "Trescabarris"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per activitats de circ - Sa Rueta 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 006 Anunci per a la licitació del contracte del servei de desenvolupament, redisseny, manteniment i gestió integral de la nova web turística de Palma  Licitacions en curs 
 Benestar Social  Sol·licitud d'ofertes per a la contractació de l'assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional de l'àrea de Benestar Social  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 47/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 47/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 38/2019 Redacció del projecte per a la construcció d'una pista 3X3 al CF Miquel Nadal (CM 38/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes per a la contractació de les obres de restauració de la Sala Medieval de Can Balaguer i la seva execució  Anunci 
 Cultura  Petició d'ofertes del servei d'informació per a la realització de visites guiades a Can Balaguer  Anunci 
 Sanitat i Consum  Contracte menor de serveis per a la realització del diagnòstic de les addiccions a Palma i la redacció del pla municipal de prevenció de les addiccions  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria pública per a la presentació d'ofertes destinades a la contractació de les actuacions dels Gegants i Capgrossos de la Sala per l'any 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 44/2019 Contractació de l'assegurança de vehicles a motor per part de l'IME (CM 44/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 3-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament d'equipament informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent - DESERT-  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació de les actuacions del Drac de Na Coca 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 5-2019 Contractació del subministrament de publicitat per al projecte de infravivenda Cala Major-Sant Agustí  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 4-2019 *** AMPLIACIÓ TERMINI *** Contractació del subministrament de material informàtic per al projecte de habitatge digne del pla litoral ponent  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Palma Espai d'Art  Convocatòria de contractació de comissariats  Anunci 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-009 l'ESTUDI DE LA QUALITAT I LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL DEL DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES DE SON TOELLS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2019-008 ACTUALITZACIÓ DE SOFTWARE RIB PRESTO  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 65,  1281 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010