Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Consorci Platja de Palma -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00042 Honoraris tècnics per la realització d'un informe geotècnic per a la construcció d'una passarel·la al Torrent de Sa Riera (CM 2019 00042)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2019 00047 Subministrament de discos/plaques de material gres refractari o similar (CM 2019 00047)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00033 Servei de revisió i actualització en matèria de compliance corporatiu, nomenament i desenvolupament de funcions pròpies de l'oficial de compliment extern (POS 2019 00033)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00032 Subministrament de material textil i plàstic de productes funeraris per a l'EFM (PO 2019 00032)  Licitacions en curs 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per als treballs d'impremta i distribució de l'agenda jove per als mesos de desembre 2019 a gener de 2020 (per a les agendes del període de gener a febrer 2020)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2019 00030 Subministre de material d'oficina i paper ecológic TCF de l'EFM (POS 2019 00030)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2019 00031 Subministrament de feretres i bosses sanitaries estanques per al transport de cadàvers amb taud de l'EFM (PO 2019 00031)  Licitacions en curs 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 10/2019 Obres de reforma edifici plurifamiliar situats als carrers Miquel del Sants Oliver, Damàs Calvet i Goethe de Palma  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 42/2019 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control de línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 (CM 42/2019).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. PRO 19 032 Anunci per a la licitació del contracte de servei d'impressió per a la FTP365  Licitacions en curs 
 Migracions  Contracte menor de material de difusió i propaganda per a la campanya STOP Racisme  Anunci 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 19 005 Anunci per a la licitació del contracte de servei de conceptualització, disseny, maquetació, creació de continguts i impressions de la guia turística de referència de la ciutat: Palma, destinació urbana  Licitacions en curs 
 Cultura  Sol·licitud d'ofertes per a pòlissa anual per l'assegurança d'obra d'art - 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de vestuari  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Sol·licitud d'ofertes contractació menor per al subministrament de 26 tablets  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de sensibilització sobre diversitat afectivo sexual i de gènere 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de sensibilització i prevenció sobre l'abús sexual a la infància 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de sensibilització en igualtat i prevenció de la violència masclista 2020  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Tallers de Relació Sexual Igualitària: prevenció d'agressions sexistes i sexuals 2020  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 5 de 65,  1299 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010