Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 8/2018 Subministrament material de construcció (CM 8/2018)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 17.4.2 Contractació dels serveis de producció de so i llum per a cobrir dos concerts de Pop-Rock del certamen de Música Jove Contemporània al Parc de la Mar - Portella durant el juliol de 2018  Anunci 
 Cultura  Exp. 17.4 Servei de producció de so i llum per a cobrir un cicle de concerts de músiques del món, programats a Ses Voltes durant el mes de juliol de 2018  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 49/2018 Adequació de la zona d'oficines de l'Àrea de Manteniment i Obres de l'IME al PM Son Moix (CM 49/2018).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 36/2018 Realització d'un pla d'autoprotecció genèric per a l'esdeveniment de la FITSALUT 2018 (CM 36/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 7/18 SUBMINISTRAMENT SAI (CM 7/18)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Exp. 8.33.2 Adquisició d'un trombó, instrument de la Banda Municipal de Música  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 25/2018 Transport, subministrament, instal·lació i posada en funcionament de dues impressores de tarjetes al PM Toni Servera i PM Germans Escalas (CM 25/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 30/2018 Coordinació de seguretat i salut de l'execució del canvi de deshumificadores i millora de l'aire a les piscines Son Hugo, S'Estel i Toni Servera.(CM 30/2018)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2018 Projecte i direcció d'obra de les obres destinades a la construcció d'un local per a la brigada al PM Son Moix (CM 35/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Contractació del subministrament d'un tendal destinat a cobrir un escenari de l'Ajuntament de Palma  Anunci 
 Infraestructures  EDI-MUN 2018-005 PETICIÓ D'OFERTES PEL CANVI DE PAVIMENT A L'AMFITEATRE DEL TEATRE MUNICIPAL CATALINA VALLS  En fase de valoració 
 Urbanisme   Contracte menor d'assistència tècnica per al càlcul i disseny d'instal·lacions elèctriques  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 5/2018 Obres substitució bomba de calor aire-aigua per el Tanatori de Bon Sosec (CM 5/18)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. P.O.S. 1/18 EXECUCIÓ OBRA DEL PROJECTE DE REORDENACIÓ DEL CEMENTERI MUNICIPAL DE PALMA-FASE 1 (P.O.S. 1/18)  En fase de valoració 
 Cultura  Contractació dels treballs per a la il·luminació de la Sala dels Grafits de la Torre Major del Castell de Bellver  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 45/2018 Reparació del mur mitger entre PM Borja Moll i el CEIP Joan Miró (CM 45/2018).  En fase de valoració 
 Castell de Bellver  Contractació il·luminació bàsica de les activitats al Pati d'armes del Castell de Bellver  Anunci 
 Cultura  Contractació treball de realització d'un marc de talla ornamental  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 6/2018 Obres pavimentació sobre rases de la instal·lació d'aigua del sector 4 del cementeri municipal de Palma (CM 6/18)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 38,  752 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010