Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 53/2018 Adquisició de quatre taules de ping-pong per a instal·lar a dues zones exteriors de Son Cladera. (CM 53/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00037 Subministrament de sudaris de recollida reforçats per a difunts (CM 2018 00037)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició de propostes per a la programació d'activitats "una aventura a la biblioteca" per alumnes dels centres escolars de Palma  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00003 Subministre de fèretres  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POH 2018 00002 Servei de neteja de vials i zones exteriors dels centres i cementiris de l'Empresa Funerària Municipal (Cementiris Municipals de Palma, Establiments i Sant Jordi i del Tanatori de Son Valentí i del Tanatori de Bon Sosec)  Licitacions en curs 
 Palau de Congressos de Palma  Exp. 3/2018 Assessoria i representació jurídica recurrent de la societat Palau de Congressos de Palma, S.A.  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 57/2018 Servei de Laboratori per a la realització de les analítiques exigides a l'RD 742/2013 i clor en ambient en les piscines cobertes. (CM 57/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 58/2018 Servei de contractació d'un programari per a la gestió i el control en línia dels resultats de les analítiques exigides a l'RD 742/2013. (CM 58/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 65/2018 Servei de transport, instal·lació, muntatge i desmuntatge de diferents elements d'infraestructura per poder realitzar la FITSAUT 2018 al Parc de la Mar organitzat per l'IME (CM 65/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 52/2018 Execució solera de formigó armat de 15 cm de gruix a la pista del PM Son Cladera. (CM 52/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 64/2018 Servei de vigilància i seguretat de les infraestructures necessàries per al desenvolupament FITSALUT 2018 (CM 64/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 33/2018 Tancament zona posterior Piscina Municipal de Son Roca (CM 33/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Educació  Contracte menor per al manteniment anual de la plataforma webs de PalmaEduca  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00032 Subministrament i instal·lació barana d'acer inoxidable en el Tanatori Son Valentí a l'accés al Cementeri(CM 2018 00032)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00027 Manteniment d'ascensors(CM 2018 00027)  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2018 00033 Subministrament de cortina de lames de PVC per a cambres frigorífiques (CM 2018 00033)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Subministrament i instal·lació de reixes d'1,80 metres d'alçada a l'edifici d'habitatges adaptats i Centre de Dia de la Plaça d'es Mercadal-2  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 62/2018 Servei de trasllats, muntatge i desmuntatge de mòduls de la passarel·la aquàtica que s'instalarà al llac del Parc de la Mar per a la FITSALUT 2018 (CM 62/2018).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Benestar Social  Presentació d'ofertes del contracte menor de subministrament d'aparells electrodomèstics per als casals de gent gran-2  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 61/2018 Dotar el pavelló Son Ferragut de diferents elements interiors per a garantir una millor gestió de l'espai. (CM 61/2018).  En fase de valoració 

Pàgina 3 de 44,  874 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010