Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-004 mostres de paviment per al "PROJECTE DE MILLORES DEL PARC DE LA MAR"  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 23/2020 Obra per a la reparació i adequació del paviment ubicat a la zona de Presidència de l'IME (CM 23/2020).  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 21/2020 Subministrament d'ordinadors i monitors per a l'IME (CM 21/2020).  En fase de valoració 
 Migracions  Disseny i elaboració d'una aplicació mòbil (App natiu amb desenvolupament en IOS i Android) de recursos i serveis per a la població migrada de Palma.  Adjudicacions i formalitzacions 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00053 Subministrament, instal·lació i posada en marxa de les dues bombes de reg del sector 6 (Son Valentí) del Cementeri de Palma (CM 2020 00053)  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 16/2020 Subministrament, transport i instal·lació de seients per a les grades exteriors del camp de rugbi del PM Germans Escalas (CM 16/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Igualtat  Contracte menor pel servei de distribució i fixació manual de cartelleria de la campanya comunicativa "Et feim costat"  Anunci 
 Participació Ciutadana   Convocatòria d'un servei de programació, organització i dinamització de les activitats lúdic educatives infantils, als programes de festes institucionals de l'Ajuntament de Palma de Sant Sebastià i Carnaval 2021  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020- 004 CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT DE PINTURA I PETIT MATERIAL RELACIONAT AMB LA PINTURA  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Presentació d'ofertes per a la realització de macrofotografies de les monedes que conformen el Monetari Ferbal del Museu d'Història de la Ciutat (castell de Bellver)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Participació Ciutadana   Convocatòria per a la contractació d'un servei de programació , organització i realització d'un joc vivencial "TRESCABARRIS", inclòs a la programació de les festes de Sant Sebastià 2021 - NOVA PUBLICACIÓ -  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 20/2020 Obra per a la impermeabilització de la coberta del PM Viver (CM 20/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT-19/2020 Contracte menor de subministrament de vinils polimèrics per a retolar les plantes de l'edifici d'Avingudes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT18/2020 Contracte menor de subministrament per a retolar l'edifici d'Avingudes  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Modificació del Projecte Nau 1 fàbrica Can Ribas  Anunci 
 Urbanisme   Exp. CT-20/2020 Anunci per a la licitació de contracte menor de serveis per a la contractació d'un aparellador o arquitecte tècnic per a l'execució de les obres del "Projecte de reforma d'edifici aïllat destinat a centre sociocultural "Cases de Son Ametller"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CMOb 03/2020 Obres de reforma Aragó, 246B Bx 2na  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Contractació de l'arrendament d'un immoble a la barriada de Son Gotleu amb destinació a biblioteca municipal i ciberaula  Anunci 
 CSMPA  Contractació d'un veterinari especialitzat en Etologia per la formació del voluntariat que participa en el "Programa per a l'exercici i socialització dels cans del CSMPA"  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 1016/2020 Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 72,  1434 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010