Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa. Hi podeu accedir fent clic aquí

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Consum  Petició d'ofertes per a la contractació menor del subministrament de paper higiènic als banys públics del Mercat Permanent de Llevant, ubicat al carrer Manuel Azaña, durant el termini d'un any  Anunci 
 Educació  Realització de monitoratge educatiu al Castell de Bellver  Anunci 
 Infraestructures  LOGISTICA 2018-003-CONTRACTE D'OBRA ADEQUACIÓ ENTARIMATS PARC DE SES ESTACIONS  En fase de valoració 
 Cultura  Contractació impressió i enquadernació del llibre El Pla de Sant Jordi  Anunci 
 Cultura  Exp. 5.3 Contractació d'actuacions de bandes de música 2018  Anunci 
 Ecologia  Activitats d'educació ambiental a les escoles de Palma, març-novembre 2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Casal Solleric-Sol·licitud de pressupost de muntatge i desmuntatge de l'exposició Joan Soler  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 02/2018 Tancament de la zona posterior de la piscina municipal de Son Roca.(CM 02/2018)  En fase de valoració 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2018 Servei de coordinació i logística de la III Expo i Cursa Palmadona 2018, organitzada per l'IME.(CM 01/2018)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Fundació Turisme Palma de Mallorca 365  Exp. INN 17 010 Anunci per a la licitació per a la contractació del servei d'auditoria i assessorament digital per definir l'estratègia en línia, el redisseny i l'actualització de la web turística de Palma, www.visitpalma.com (EXP. INN 17 010)  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Contracte menor per a la Delimitació de la Zonificació de zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges residencials i per a la Modificació puntual del Pla general referent a l'ús Turístic i albergs  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Contractació menor per a l'estudi de les audiències dels mitjans  Adjudicacions i formalitzacions 
 Sanitat i Consum  Exp. 74/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 74/2018  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 73/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 73/2018  Anunci 
 Sanitat i Consum  Exp. 49/2018 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal - 49/2018  Anunci 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 35/2017 Adequació i alçament mur de separació perimetral entre els camps de futbol del PM Germans Escalas i el solar de petanca. (CM 35/2017)  Anunci 
 Batlia  Contractació menor d'enquesta òmnibus municipal, juliol i novembre de 2018  Anunci 
 Urbanisme   Contracte menor publicació treball de recerca  Anunci 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM-SERV 1-2018 Contractació servei de Prevenció de Riscs Laborals any 2018  Adjudicacions i formalitzacions 
 Cultura  Petició d'ofertes de redacció i execució d'un projecte per a l'estructuració i acompanyament del Grup Motor CAC Palma  Anunci 

Pàgina 3 de 30,  594 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010