Inici ->  Empreses, organismes i altres -> Fundació Palma Espai d'Art -> Buscador Empreses públiques i organismes autònoms

Benvingut/uda al perfil del contractant

En virtud de la D.A. tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'informa la interrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació d'aquest Ajuntament

Logo pdfInterrupció de terminis en tramitació de procediments de contractació de l'Ajuntament de Palma

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de l'Ajuntament, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicats.

Logo pdfInstrucció per a una contractació pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística

La Secció de Contractació de l'Ajuntament de Palma publica totes les licitacions públiques a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de forma directa.

Logo pdfInstrucció sobre contractes menors a l'Ajuntament de Palma i als seus organismes autònoms

Empreses, organismes i altres

Entitat Objecte Estat
 Urbanisme   Exp. CT05/2020 Contracte menor de servei d'interpretació a la Conferència "Humanització de la Ciutat".  Adjudicacions i formalitzacions 
 Urbanisme   Exp. CT02/2020 Contracte menor de serveis per treball de síntesis i conclusions de la XII Trobada Internacional d'Arquitectures Col·lectives  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 05/2020 Subministrament d'un netejafons per a les Piscines de Son Hugo (CM 05/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Patronat Habitatge - RIBA  Exp. CM SUM 1-2020 Contracte menor de subministrament de pmhriba per l'adquisició d'equip informàtic  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-003 redacció del Projecte constructiu de modificació del pas inferior Avingudes-Aragó-Nuredduna amb tancament de la sortida a Nuredduna i l'adaptació de les seves instal·lacions a la normativa aplicable  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  EIP 2020-002 ESTUDI GEOTÈCNIC PARC DE LA MAR  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 06/2020 Servei jurídic complementari de recolzament i auxili necessari per a la gestió de matèries específiques gestionades per l'Àrea de Serveis Jurídics (CM 06/2020).  En fase de valoració 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020-02 CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ESTRUCTURACIÓ DE DADES, MODELATGE I CONNEXIÓ AMB GMAO D'EDIFICI PILOT PER A l'AJUNTAMENT DE PALMA  En fase de valoració 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 09/20 Contracte menor de servei d'estudi d'audiència i difusió dels diferents mitjans que operen a les Illes Balears i a la ciutat de Palma - AMPLIAT TERMINI DE PRESENTACIÓ  Anunci 
 PMEI - Patronat Municipal d'Escoles d'Infants  Exp. CM 002/2020 Contracte menor de servei de direcció d'obres i coordinació de les obres dels contractes corresponents a la retirada dels equips actuals de calefacció, subministrament i instal·lació de sistemes de climatització de les escoles del PMEI  Anunci 
 Joventut  Contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de la revista "EN PLA TABÚ"  Adjudicacions i formalitzacions 
 Infraestructures i Accessibilitat  LOGÍSTICA 2020-001 CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE NEW JERSEYS  Adjudicacions i formalitzacions 
 Joventut  Contractació menor per als treballs d'impressió i distribució de la revista "EN PLA TABÚ"  Adjudicacions i formalitzacions 
 IME - Institut Municipal de l'Esport  Exp. CM 01/2020 Redacció del projecte arquitectònic i estudi de seguretat i salut per a la construcció d'una pista 3x3 al camp de futbol Miquel Nadal (CM 01/2020).  Adjudicacions i formalitzacions 
 Batlia  Exp. CMSERV GP 15/20 ** ANUL·LAT ** Contracte menor de servei de creació de campanya publicitària de promoció del civisme a la Platja de Palma  En fase de valoració 
 Sanitat i Consum  Exp. 313/2020 Contractació menor de subministre per al Laboratori Municipal  Anunci 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00005 Subministrament de material elèctric i d'il·luminació de l'EFM (POS 2020 00005)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. POS 2020 00001 Subministrament d'estores i peluts pels edificis de l'EFM, inclòs servei de neteja, canvi i manteniment (POS 2020 00001)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. PO 2020 00004 Subministrament de materials de ferreteria i equips de protecció individual (EPIS) de l'EFM (PO 2020 00004)  Licitacions en curs 
 EFM - Empresa Funerària Municipal SA  Exp. CM 2020 00004 Servei reparació de xapa i pintura de la flota de vehicles de l'EFM (CM 2020 00004)  Adjudicacions i formalitzacions 

Pàgina 3 de 68,  1344 continguts


AJUNTAMENT DE PALMA  
Plaça de Cort 1. 07001 Palma (Illes Balears)
Telèfon: 971225900 - 630308226 · Atenció telefònica: 010